RADIKALE ISLAMISTER FEJREDE ERDOGANS NYE MEGAMOSKÉ I TYSKLAND

(Foto: Tilhængere af Tyrkiets præsident Recep Erdogan viser ved indvielsen af Tysklands største moské i Køln håndtegn der symboliserer troskab overfor Det Muslimske Broderskab og De Grå Ulve. Forskere betegner begge organisationer som terrororganisationer)
Del artiklen her:

Et slags islamistisk heil Hitler blev brugt flittigt ved den tyrkiske præsidents indvielse af radikal moské i Tyskland.

I sidste uge åbnede Tysklands hidtil største moské i Køln. Tyrkiets præsident Recep Erdogan var selv tilstede ved indvielsen. Tilstede var også store grupper af begejstrede radikale islamister. De markerede deres glæde ved den nye Erdogan-moské ved at vise to slags håndtegn, som symboliserer to ekstreme islamistiske organistationer. Håndtegnene kan betegnes som et slags heil Hitler.

(Foto: Tyrkiets præsident Recep Erdogan viser det Muslimske Broderskabs håndtegn, rabia. Broderskabets slogan lyder: “Allah er vores mål, Koranen er vores grundlov, profeten er vores leder, jihad er vores vej, død for Allah er vores ønske. Allahu akbar!”)

Det ene håndtegn, rabia-tegnet (tommelfingren bøjet indad, mens de fire øvrige fingre peger opad), viser troskab mod det Muslimske Broderskab. Broderskabets motto lyder: ““Allah er vores mål, Koranen er vores grundlov, profeten er vores leder, jihad er vores vej, død for Allah er vores ønske. Allahu akbar!” En britisk regeringsrapport konkluderer, at broderskabet støtter terrorisme, at dets værdier er i strid med demokrati og modarbejder muslimers integration i vestlige samfund. Det samme gør en amerikansk regeringsrapport, der blev udfærdiget i 2015 for daværende præsident Barack Obama. Obama, der har tætte bånd til broderskabet, blokerede dog dengang for at kategorisere organisationen som terrorister. Hans efterfølger, præsident Donald Trump, arbejder på at rette denne fejltagelse.

Det Muslimske Broderskab kom til verden med massiv økonomisk støtte fra den tyske kansler Adolf Hitler i 1930erne.

(Foto: Erdogan viser ved et offentligt møde i Tyrkiet håndtegnet, som viser sympati over for De Grå Ulve. Ved siden af ham står en af hans hjælpere og viser håndtegnet for Det Muslimske Broderskab. Begge håndtegn kan betegnes som et slags islamistisk heil Hitler.)

Det andet håndtegn, som blev vist ved indvielsen af moskeen, viser troskab overfor de Grå Ulve. De Grå Ulve blev dannet i 1960erne og betegnes som en ekstrem højrenational gruppering. I 1970erne begik bevægelsen en lang række mord på venstreorienterede og på alevi-muslimer – en islamisk retning, som af sunni-muslimer kategoriseres som vantro. Ved et enkelt angreb i 1978 dræbte De Grå Ulve over 100 alevier. De Grå Ulve stod også bag et mislykket mordforsøg på Pave John Paul d. 2. i 1981. Mange forskere betegner bevægelsen som en terrororganisation.

Tyrkiets Direktorat for Religiøse Anliggender, Diyanet, opererer under navnet DITIB i Tyskland. Her varetager organisationen indtil videre over 900 moskeer. Diyanet har under navnet Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse 30 moskeer i Danmark. Diyanet uddanner samtlige af sine moskeers imamer i såkaldt hanafi-islam, der bygger på islams mest blodige tekster, haditherne Bukhari og Muslim. Begge hadither går ind for pisk, stening og jihad.

Kritikere betegner Diyanets globale net af moskeer som et politisk netværk, der spionere imod Erdogan-kritikere og forsøger at radikalisere tyrkiske muslimer.

Den konservative tyske politiker Mathias Middelberg (CDU) har hentydet til, at Diyanets moskeer rundt om i verden ikke så meget er en religiøs organisation, som det er “en politisk gren af Erdogan-styret”. Det fortæller det engelsksprogede tyrkiske magasin Ahval.

Video: Tyrkere bosiddende i Køln hylder Erdogan. Flere personer på videoen viser rabia-tegnet, der viser sympati overfor Det Muslimske Broderskab.

Video: Recep Erdogan citerer et berømt jihad-digt, som på dansk lyder: “Moskeerne er vores militærbarakker, kuplerne er vores hjelme, minaretterne er vores bajonetter, og de troende er vores soldater.”:

Læs også:

ERDOGAN HAR KØRT TYRKIETS ØKONOMI I GRUS: SÆLG JERES GULD

PISK OG STENING: SÅ BRUTAL ER DEN TYRKISKE ORGANISATION BAG STORT MOSKÉ-FREMSTØD I DANMARK

VIDEO: ERDOGAN CITERER JIHAD-DIGT: “MOSKEERNE ER VORES MILITÆRBARAKKER”

ERDOGAN TIL TYRKERE I EUROPA: OVERTAG MAGTEN!

ERDOGANS LEJESOLDATER TVINGER FOLK TIL AT KONVERTERE TIL ISLAM

ERDOGAN-MOSKÉ I EUROPA: “VI KÆMPER TIL SIDSTE BLODDRÅBE!”

ERDOGAN TRÆNER BØRNESOLDATER I EUROPÆISKE MOSKEER

ERDOGAN VIL DANNE GIGANTISK KRIGSMASKINE: “ARMY OF ISLAM”

STOP ERDOGANS IMAM-HÆR

MERE END HVER FJERDE DANSKER: TROENDE MUSLIMER SKAL IKKE HAVE STATSBORGERSKAB

SÆT DET PÅ FINANSLOVEN: MOSKEER BØR UNDERSØGES

 

Del artiklen her: