ERDOGAN VIL DANNE GIGANTISK KRIGSMASKINE: “ARMY OF ISLAM”

(Foto: Tyrkiske soldater marcherer på Tyrkiets nationaldag, 2015)
Del artiklen her:

Tyrkiets præsident Recep Erdogan arbejder på at skabe en enorm hær bestående af militær fra verdens 57 islamiske lande.

Tyrkiets islamistiske præsident, Recep Erdogan, arbejder på at danne en gigantisk krigsmaskine, der skal fremme Allahs sag i verden. Krigsmaskinen skal bestå af militær fra samtlige af verdens 57 islamiske lande, hvoraf mindst ét – Pakistan – allerede er i besiddelse af atomvåben. Flere andre islamiske lande, herunder Syrien, vides at være i besiddelse af andre typer masseødelæggelsesvåben, herunder kemiske våben. Desuden råder flere af de svimlende rige Golf-lande over et hastigt voksende militær.

Erdogan har navngivet projektet Army of Islam – islams hær – og understreger dermed, at det enorme militære samarbejde har religion (ikke demokrati eller menneskerettigheder) som grundlag.

“Hvis medlemmerne af Organisation of Islamic Cooperation (verdens 57 islamiske lande, OIC, red.) forenede deres militær, ville de udgøre verdens største hær. Antallat af soldater ville være over 5 mio. og deres årlige samlede forsvarsbudget ville være 175 milliarder dollars (1050 milliarder kroner, red.),” mener Erdogan ifølge flere medier, herunder Express.

En sådan gigantisk islamsk hær vil ifølge Erdogan i første omgang skulle indsættes imod Israel. Erdogan har dog for nyligt fremlagt planer om også at invadere dele af det sydelige EU.

Læs også:

STOP ERDOGANS IMAM-HÆR

ERDOGAN OG HANS NAZI-VENNER

https://newspeek.info/tyrkiets-regering-angriber-europa-bliver-muslimsk-inshallah/

PISK OG STENING: SÅ BRUTAL ER DEN TYRKISKE ORGANISATION BAG STORT MOSKÉ-FREMSTØD I DANMARK

Del artiklen her: