PISK OG STENING: SÅ BRUTAL ER DEN TYRKISKE ORGANISATION BAG STORT MOSKÉ-FREMSTØD I DANMARK

Den tyrkiske stats direktorat for religion, Diyanet, planlægger en række moskéer i Danmark. Den ejer allerede en stormoské med to minareter i Roskilde bymidte, og flere er på vej. […]