ERDOGAN OG HANS NAZI-VENNER

(Erdogan viser Det Muslimske Broderskabs håndtegn (fire fingre))
Del artiklen her:

(Foto: Erdogan viser Det Muslimske Broderskabs rabia-håndtegn (fire fingre), en slags islamistisk nazi-hilsen)

Af Nicolai Sennels

Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdoğan er tilhænger af Det Muslimske Broderskab. Hans parti AKP har flere gange offentligt udtrykt støtte til den islamistiske organisation, hvis motto er“Allah er vores mål, Koranen er vores grundlov, Profeten er vores leder, jihad er vores vej, død for Allahs sag er vores ønske”.

(Erdogan viser ofte sin tilknytning til Det Muslimske Broderskab ved at vise Broderskabets salut, rabia-tegnet, en slags islamistisk nazi-hilsen)

Erdogan demonstrerer jævnligt offentligt sin tilknytning til Broderskabet ved at vise dets håndtegn, det såkaldte rabia-tegn (fire fingre).

Nazi-tilhængere

Det Muslimske Broderskab er startet af Hassan al-Banna. al-Banna var stor tilhænger af Adolf Hitler, ikke mindst grundet Hitlers hårde kurs mod jøder.

Han skrev en række breve til Hitler, som fattede sympati for

(Hitler mødes med Stormuftien Haj Amin al-Husseini lægger planer)

al-Bannas projekt. Fra 1938 støttede de tyske nationalsocialister Det Muslimske Broderskab, hvilket resulterede i, at den islamistiske bevægelsen voksede hastigt.

Som kvittering for Hitlers støtte indgik Broderskabet i et militært samarbejde med Nazityskland. Man oprettede den særlige Krumsabeldivision på Balkan, hvor medlemmer af Broderskabet lod sig indrullere under Hitlers militære kommando. Krumsabeldivisionen havde lov at bede og fik serveret halal.

Et sjældent videoklip viser tyske officere bede sammen med den muslimske division:

Hitler var sendt af Allah

Den islamisk lærde Sayyid Qutb fulgte al-Banna som Broderskabets chefideolog. Qutb mente, at Hitler var en gave sendt af Allah, og han var så stor et fan af den tyske Führer, at han anlagde samme karakteristiske overskæg.

(Sayyid Qutb, Det Muslimske Broderskabs chefideolog. Bemærk overskægget.)

Som leder i Det Muslimske Broderskab betegnes Qutb som primær inspirationskilde til flere terrororganisationer, herunder Al-Qaeda (Osama bin Laden yndede at læse Qutbs bøger) og Islamisk Jihad.

Særligt Qutbs bog Milestones betragtes af mange som en åndelig manual for jihadister. Milestones beskriver, hvordan“Tvang er nødvendig, fordi det er naivt at tro, at ‘dem der har tilrendet sig Guds autoritet’ (til at lovgive, altså demokrater, red.), vil give op uden kamp. … Jihad er ikke kun til forsvar, men til angreb, og dets mål er at bringe islam ‘til hele jorden og til alle mennesker.”

Terror

Antiradikaliseringsorganisationen Quilliam (startet af tidligere Hizb ut-Tahrir-medlemmer og finansieret af den britiske regering) konkluderer om MB:

“Det Muslimske Broderskab udgår fra Egypten og betragtes som et moderskib for islamismen.”

En af de mange islamistiske bevægelser, som er udgået fra “moderskibet” Det Muslimske Broderskab, er terrororganisationen Hamas.

USAs kongres konkluderer på baggrund af MBs egne skrifter om MBs mål og midler:

“Jihad er en pligt fra Allah, som han pålægger samtlige muslimer, og som man ikke kan unddrage sig. Allah tillægger jihad stor vigtighed, og belønner martyrer og krigere som kæmper for ham, stort. … Jihad [betyder] at bekæmpe de vantro, og involverer alle typer af indsats nødvendig for at nedbryde islams fjenders magt.”

Den engelske regering udgav i december 2015 rapporten Muslim Brotherhood Review: Main Findings. Rapporten konkluderer om MB:

“Aspekter af Det Muslimske Broderskabs ideologi og aktiviteter er i modstrid med britiske demokratiske værdier, retsstat, individuelle friheder, ligeværd og gensidig respekt og tolerancer mellem forskellige religioner og anskuelser. … [Det Muslimske Broderskab] er parat til at bruge vold – herunder, fra tid til anden, terrorisme – når andre metoder er ineffektive.”

(Pro-demokratiske egyptere protesterer imod tidl. præsident Barak Obamas støtte til Det Muslimske Broderskab.)

Den danske integrationsminister Inger Støjberg (V) betegner organisationen som “en dybt problematisk organisation, som jeg tager skarpt afstand fra.”

Læs også: SVENSK STATSRAPPORT: DET MUSLIMSKE BRODERSKAB VIL NEDKÆMPE DET SVENSKE SAMFUND

Stærk i Europa

Broderskabet er stærkt i Europa. Dens magtbase og radikalisering af muslimer sker primært gennem såkaldte frontgrupper. Frontgrupper er foreninger og moskeer, som ikke selv officielt betegner sig som en del af organisationen, men som under et andet navn udbreder Broderskabets tekster og prædiker dens budskab.

Et dansk eksempel er Islamic Academic Association, som har fået lov af Copenhagen Business School til at låne skolens lokaler til udbredelse af Qtubs tekster. Der er flere andre, som man læse om i rapporten Det Muslimske Broderskab i Danmark på Folketingets hjemmeside.

Erdogans vælgere i Europa er ret beset en islamistisk bevægelse med åbenlyse nazi-forbindelser, og som både i metoder og mål er stærkt anti-demokratisk og aggressiv.

Der er derfor god grund til at bekymre sig over Erdogans indflydelse på tyrkere bosat i Vesten.

Forbyde Broderskabet?

Den bedste løsning vil formentligt være helt at forbyde Det Muslimske Broderskab ved at kategorisere organisationen som den retteligt er: En terrororganisation.

Her vil prædisent Donald Trump formentligt komme europæerne til hjælp. Trump arbejder nemlig på at kategorisere Broderskabet som værende en terrororganisation. Gør USA dette, vil det formentligt være en formsag for i hvertfald de øvrige NATO-lande at følge trop.

Dette ville være et hårdt slag imod islamisten Erdogan og hans nazi-venners radikaliserende indflydelse på muslimer i Vesten og for den globale jihad-bevægelse generelt.

Som med så meget andet, når det gælder islam, så ligger beviserne jo åbenlyst fremme. Det er bare at handle på dem.

Del artiklen her: