PISK OG STENING: SÅ BRUTAL ER DEN TYRKISKE ORGANISATION BAG STORT MOSKÉ-FREMSTØD I DANMARK

(Foto: Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan til et offentligt møde hvor han viser Det Muslimske Broderskabs håndtegn - det såkaldte rabia-tegn (fire fingre). Broderskabets motto er: “Allah er vores mål, koranen er vores grundlov, profeten er voresleder, jihad er vores vej, død for Allah er vores ønske. Allahu akbar.”)
Del artiklen her:

Den tyrkiske stats direktorat for religion, Diyanet, planlægger en række moskeer i Danmark. Den ejer bl.a. en stormoské med to minareter i Roskilde bymidte, og flere er på vej.

Tyrkiet har under præsident Recep Tayyip Erdogan flyttet sig væk fra det sekulære i retning af det islamistiske. Som konsekvens er menneskerettigheder og demokrati styrtdykket og al snak om Tyrkiets optagelse i EU er forstummet. Statsorganet bag Tyrkiets voldsomme islamisering hedder Diyanet. Diyanet har til opgave at oprette moskéer styret af Erdogans islamistiske regime både i og udenfor Tyrkiet. Det er også Diyanet, som står bag uddannelse af tyrkiske imamer, hvoraf mange sendes til tyrkiske moskeer rundt om i Europa, herunder Danmark.

Siden 2006 har Tyrkiets styre under præsident Erdogan firedoblet Diyanets budget. Direktoratet for Religiøse Anliggender, som er den direkte oversættelse af Diyanet İşleri Başkanlığı, har i dag 150.000 ansatte, en TV-kanal, der 24 timer i døgnet prædiker Koranens og deres profets budskab på tyrkisk og utallige skoler, der “gør det muligt for selv helt små børn at leve en komplet religiøs livsstil.”

Læs også: KOMMUNALVALG: KOMMUNER MED HALAL I BØRNEHAVEN TILTRÆKKER FLERE ISLAMISTER

En del af Diyanets formål er at kontrollere tyrkere, bosat udenfor Tyrkiet. Gennem Diyanet kan Erdogan påvirke millioner af tyrkere i EU politisk og religiøst. I Tyskland efterforskes den statslige organisation for at spionere mod Erdogan-kritikere, og flere af Diyanets imamers hjem er blevet ransaget i denne forbindelse. Tyrkiets ambassade i Danmark har kaldt en rådgiver hjem efter, at ambassaden overfor Kristeligt Dagblad erkendte, at den har overvåget tyrkiske Erdogan-modstandere i Danmark.

“Otte ud af de i alt 27 tyrkiske moskéer i Danmark er i gang med at ekspandere deres virke. Eller også har de ønsker om det.

I Roskilde og Holbæk er to nye, statsstøttede tyrkiske moskéer for eksempel på vej. I Fredericia og Aarhus er der inden for et års tid åbnet nye moskéer.

Fælles for moskéerne er, at de hører under Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse. Stiftelsen hører under den tyrkiske ambassade i København og Diyanet, det tyrkiske religionsministerium i Ankara.

Diyanet har udsendt og betaler de i alt 29 tyrkiske imamer i Danmark. Derudover ejer de også moskébygningerne,” skriver Kristeligt Dagblad.

Læs også: DF: STATEN SKAL STOPPE KOMMUNERNES SAMARBEJDE MED ISLAMISTER

Med så voldsom en aktivitet i Danmark, er det relevant at undersøge, hvilken type islam Diyanet, er. Diyanet er ligesom Det Muslimske Broderskab, som Erdogan åbent bekender sig til, sunni-muslimsk. Ud af de fire sunni-muslimske skoler indenfor islamisk lov, sharia, står Diyanet for den såkaldte hanafi-retning. Hanafi er klassisk sharia bygget på de mest udbredte hadither (profetens sædvaner) Sahih Bukhari og Sahih Muslim.

Begge hadither indeholder lovgivning på en lang række områder, herunder sex udenfor ægteskabet og frafald fra islam:

“Hvis en ugift mand begår hor med en ugift kvinde, skal de modtage hundrede piskeslag. Hvis en gift mand begår hor med en gift kvinde, skal de modtage hundrede piskeslag og derefter stenes til døde.” (Sahih Muslim, 17:4191). Straffen for at drikke vin er ifølge samme bog 80 piskeslag.

“Profeten sagde, ‘hvis nogen (en muslim) forkaster sin religion, dræb ham.” (Sahih Bukhari, 4:52:260).

Som NewSpeek også tidligere har beskrevet, har både Holbæk og Roskilde kommune givet Diyanet tilladelse til at bygge moskéer og udbrede deres udgave af islam i lokalområdet. Begge kommuner gjorde det uden at undersøge ansøgernes forbindelser til radikale islamistiske organisationer. Holbæk har tillige givet det lokale Diyanet-kontrollerede kulturcenter lov til at fortælle om deres forståelse af islam på kommunens skoler og til at oprette daginstitutioner.

Læs også: KØBENHAVNS KOMMUNE I SAMARBEJDE MED TILHÆNGERE AF ISLAMISK STAT

Del artiklen her: