HVEM STOPPER KOMMUNERNES VANVITTIGE SAMARBEJDE MED ISLAMISTER?

(Foto: Tre borgmestre, som alle har godkendt islamistiske moskeer: Københavns overborgmester Frank Jensen (S) t.v., Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) m.f. og Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard (V) t.h.)
Del artiklen her:

Byggetilladelser til radikale moskéer, skattekroner til terror-sympatisører og elever på ekskursion til ekstreme imamer. Vil regeringen gribe ind overfor kommunernes samarbejde med islamister?

Forleden kunne NewSpeek afsløre, at Roskilde og Holbæk kommune samarbejder med den islamistiske organisation Diyanet og opførelse af moskéer. Diyanet hører under Tyrkiets stærkt islamistiske Erdogan-regering og udbreder den meget barske hanafi-skole indenfor sharia. Diyanets ekstreme hanafi-islam prædiker pisk og stening for sex udenfor ægteskabet og dødsstraf til frafaldne muslimer.

De to sjællandske kommuner er ikke alene om at samarbejde med islamister. Diyanet har over 20 moskéer rundt om i Danmark, hvoraf flere i skrivende stund samarbejder med kommunerne om en udvidelse af deres religiøse aktiviteter. Dertil kommer de mange andre radikale moskéer, støttet og kontrolleret af brutale islamistiske regimer som Irans præstestyre og Qatars salafistiske kongedømme, samt støtte til muslimske friskoler fra Saudiarabien og andre fjender af demokrati og menneskerettigheder. Bag hver eneste moské og hver eneste friskole har der siddet kommunale politikere og embedsmænd og godkendt de samfundsskadelige projekter.

Læs også: DANSK FOLKEPARTI VIL BESKYTTE SÅRBARE SKOLEELEVER MOD EKSKURSIONER TIL RADIKALE MOSKEER

Som NewSpeek også har dokumenteret, er det almindeligt, at folkeskoler og konfirmationspræster inviterer imamer fra islamistiske moskéer til at undervise eleverne i islam. Steningsimamerne i Dansk Islamisk Center og den iranske jihad-moské Imam Ali Moskéen er blandt de moskéer, som folks børn bliver sendt i armene på. Det er svært at forestille sig grovere overgreb på andre menneskers børn end at udsætte dem for radikal islam. Udover at kommunerne på denne måde blåstempler radikal islam, sætter man især sårbare børn og unge i en situation, hvor de kan blive hvirvlet ind i islamistiske miljøer. Bl.a. i Aarhus har man set mange eksempler på, at helt unge efter påvirkning fra radikale imamer er taget til Islamisk Stat for at kæmpe og dø for den brutale terrororganisation.

NewSpeek har også afsløret, hvordan kommuner har sendt skattekroner til tilhængere af terrororganisationer, der under dække af kulturelle projekter har fået hjælp til at styrke deres popularitet i muslimske miljøer. Al-Qaeda-tilhængere har været inviteret til et kulturelt arrangement i Københavns Kommune.

Mens man med den ene hånd bruger milliarder på integration og anti-radikalisering, samarbejder den anden hånd med de selvsamme mennesker og organisationer, der prædiker imod integration og demokrati. Intet under, at antallet af unge indvandrere uden respekt for vores samfund stiger så voldsomt, og at islamistiske parallelsamfund overtager stadig større områder af vores byer.

Læs også: DANSK-IRANER: KOMMUNERNES SAMARBEJDE MED FORENINGER, DER IKKE TAGER AFSTAND FRA SHARIA, SKAL STOPPES

Årsagen til kommunernes vanvittige pardans med islamister er nok todelt. For det første er der i mange store byer steder så mange stemmer i det muslimske miljø, at moské-kritik kan betyde farvel til en karriere i lokalpolitik. For det andet kan man ikke forvente, at hver enkelt kommune besidder de nødvendige kompetencer til at afgøre, hvorvidt en muslimsk organisation har islamistiske tendenser. Det kræver ekspertviden indenfor både islamisk teologi og islamiske netværk, hvis indviklede strukturer ofte fungerer som et røgslør over, hvem der i virkeligheden står bag.

Derfor bør opgaven heller ikke ligge i kommunalt regi. Ligesom det er blevet et statsligt anliggende under Udlændingestyrelsen at opspore udenlandske hadprædikanter og give dem indrejseforbud, bør vi få en styrelse, der tager sig af islamister her til lands. Overvejer det offentlige et samarbejde med en religiøs forening, bør foreningen først undersøges af denne styrelse. Lister over radikale foreninger og moskéer bør være åbne for kommuner og skoler, så de ikke risikerer at sende andre menneskers børn og unge i armene på farlige, religiøse fanatikere.

Så længe politikerne er et skridt bagud i forhold til islamisterne, vil udviklingen fortsætte i den meget bekymrende retning, vi har set de senere år.

Læs også: DF: STATEN SKAL STOPPE KOMMUNERNES SAMARBEJDE MED ISLAMISTER

Video: 500 islamister fra radikale moskeer i Danmark er kommet til begravelsen af terroristen Omar el-Hussain (Krudttønden og synagogen, 2015):

Del artiklen her: