KØBENHAVNSK FOLKESKOLE SENDER UVIDENDE ELEVER TIL JIHAD-MOSKÉ

Del artiklen her:

Forældre har god grund til at være nervøse, når skoler sender elever på udflugt til moskeer eller beder dem tage kontakt til imamer i forbindelse med skoleopgaver. Der eksisterer nemlig intet register over hvilke moskeer, som er radikale og hvilke, der frasiger sig shariaens voldelige og anti-demokratiske budskab.

I en aktindsigt, som er kommet NewSpeek i hænde, erkender souschef Annette Eva Kloster fra Dyvekeskolen i København, at skolen har sendt elever på ekskursion til Imam Ali moskeen i København.

Brorsons Kirke i København sender også konfirmander på studieture til en radikal islamistisk moské, styret af steningsimamerne Fatih Alev og Abdul Wahid-Pedersen. Moskeen, Dansk Islamisk Center, tilbyder også – stik imod dansk lov – polygame vielser (screencap her).

En af farerne ved at skabe kontakt mellem åbne elever og de radikale kraftcentre er, at børnene får en tættere forbindelse til de islamistiske bevægelser. En venlig faderfigur i form af en smilende imam, der tilbyder usikre unge et tilhørssted, identitet, et stærkt fællesskab, en plads i himlen og mulighed for at blive “en bedre muslim”, har i mange tilfælde fået katastrofale følger. Dette gælder ikke kun børn og unge med muslimsk baggrund. Dette vidner sagen om Victor Kristensen fra Aarhus om. Victor var en lidt usikker dreng, som fandt styrke i Grimhøjsmoskeens fællesskab. Han konverterede til islam og endte sit unge liv som selvmordsbomber for Islamisk Stat i Syrien.

Imam Ali moskeen

Imam Ali-moskeen er en iransk shia-muslimsk moské opkaldt efter jihadisten Ali ibn Abi Talib. Imam Ali var en brutal og nådesløs jihadist, som udbredte islam gennem vold og terror. Han fungerede som hærfører  i en række af profeten Muhammeds blodige massakrer mod ikke-muslimer, et led i udbredelsen af islams herredømme og islamisk lov, sharia. Bl.a. anførte Ali Muhammeds hær i nedslagtningen af den jødiske Khaybar-stamme.

Imam Ali-moskeen underviser i “Fifty lessons on principles of belief for youth” (kopi her). Bogen hylder jihadister, som går i krig og dør for udbredelsen af sandheden (islam).

Moskeen opfordrer på sin hjemmeside til at læse en række bøger, som man kan downloade på siden (kopi her):

“DEN MENNESKELIGE RETFÆRDIGHEDS STEMME” (kopi her). Bogen hylder snesevis af steder voldelig jihad, herunder hvordan Ali (som moskeen er opkaldt efter) blev belønnet for sine mange drab. Det nævnes også, hvordan jihadister må tage krigsbytte. Shariaens barbariske hudud-love, herunder dødsstraf, hængning og afskæring af fødder og hænder påbydes også i bogen.

Bogen “SALAT” (kopi her) har blodige beskrivelser af, hvordan heltemodige muslimer førte krig imod vantro, og hvordan de muslimer, som døde i kampen for udbredelse af islam, blev martyrer.

I bogen Islam og guddommelig videnskab Første trin (kopi her) kan man læse om, hvorfor islam udmærker sig ved at have egne love, sharia. Det fortælles også, at mennesker, som fører “Kamp på vegne af Allah”, er særligt gode. Den definerer ikke-muslimer som “fjender” af islam. Og fjender skal ifølge førstnævnte bog dræbes.

I moskeen er også en forening, Foreningen Ahl al-Bayt. Denne forening udgiver bøger, som oprindeligt er udgivet af Ahl al-Bayt World Assembly. Ahl al-Bayt World Assembly er grundlagt af Ayatollah Khamenei med hovedsædde i Teheran. Ahl al-Bayt World Assembly styres af det iranske præsteskab, som er kendt for sin bogstavtro – og derfor meget barbariske – udlægning af islam.

Moskeen er sponsoreret af det iranske regime.

Professor Mehdi Mozzafari, Institut for Statskundskab ved Århus Universitet, advarer om, at moskeen er betalt af  – og derfor under indflydelse af – det iranske regime.

På Imam Ali-moskeens debatside på Facebook hylder (kopi her) moskeens tilhængere terroristen Imad Mughniyah, leder af  terrororganisationerne Lebanon’s Islamic Jihad Organization og Hezbollah.

Radikale islamistiske ledere som Ayatollah Khomenei citeres (kopi her).

Del artiklen her: