DANSK-IRANER: KOMMUNERNES SAMARBEJDE MED FORENINGER, DER IKKE TAGER AFSTAND FRA SHARIA, SKAL STOPPES

(Foto: Jaleh Tavakoli, talskvinde for Frit Iran)
Del artiklen her:

NewSpeeks afsløringer af Holbæk Kommunes samarbejde med islamistisk organisation bekymrer talsmanden for Frit Iran.

Talsmanden for foreningen Frit Iran Jaleh Tavaloli vil have stoppet kommunernes omgang med islamiske foreninger og talsmænd. Det sker efter NewSpeeks afsløringer af Holbæk Kommune om, at kommunen intet har gjort for at undersøge, hvorvidt Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningscenter har radikale islamistiske holdninger. Kommunen har givet den islamiske forening det blå stempel til at starte børnehaver, holde foredrag på kommunens skoler og en velegnet grund eller en bygning af kommunen til en ny stormoské. I foreningens vedtægter oplyses det, at den bygger på Koranen og Profetens Traditioner (sunnah), der er et teologisk udtryk for sharia.

Læs også: DANSK-IRANER ADVARER: ISLAMISKE REGIMER HJERNEVASKER MUSLIMSKE BØRN OG UNGE I DANMARK

“De danske kommuner og øvrige myndigheder skal til at anerkende, at sharialov ikke er forenelig med demokrati. Organisationer og enkeltpersoner, der enten går ind for eller som ikke vil tage afstand fra sharialov, skal myndighederne aktivt tage afstand fra, i stedet for at samarbejde med disse,” siger Jaleh Tavakoli til NewSpeek.

“Det er ikke i orden at Holbæk Kommune eller andre kommuner samarbejder med islamister, det er direkte skadeligt for integrationen,” mener hun.

Jaleh Tavakoli, hvis familie kom til Danmark som flygtninge fra det islamistiske præstestyre i Iran, har mærket islamismen på sin egen krop og er ikke begejstret for de danske myndigheders uforsigtige omgang med islamister. Hun mener sagtens, at man kan stille krav til, at samarbejdspartnere med muslimsk baggrund tager afstand til de islamiske love, den såkaldte sharia. Udover love om tildækning af kvinder og halal, indeholder sharia en lang række regler og love bygget på Koranen og muslimernes profet Muhammed’s traditioner/sædvaner. Mange af disse er stik imod demokrati og menneskerettigheder, herunder traditioner om stening af utro kvinder, håndsafhugning for tyveri og hadtale imod ikke-muslimer (arabisk: kafir). En dom fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afgjort, at sharia er uforenelig med demokrati og menneskerettigheder.

Læs også: MINISTER ADVARER OM FARLIGE IMAMER: FOLKESKOLER SKAL UNDERSØGE MOSKEER FØR KLASSEBESØG

“Kommuner og andre myndigheder skal holde op med at have så lave ambitioner for den muslimske del af befolkningen. Der er tale om de lave forventningers racisme, hvor man ikke regner med, at muslimer kan være rigtige demokrater, og derfor samarbejder myndighederne med sharia-organisationer. Det er i virkeligheden fordomsfuldt og racistisk. Vi skal kræve lige så meget af muslimer, som af alle andre.”

Såfremt kommunerne skulle ønske at undgå samarbejde med tilhængere af sharia, står de overfor en svær opgave. For hvordan finder en kommune ud af, om en forening, en moské eller en islamisk talsmand nægter at tage afstand fra de barbariske love, udformet i et ligeså barbarisk Mellemøsten for 1400 år siden? Man kan selvfølgelig undersøge foreningens hjemmeside og Facebook, og hvad der står i de bøger, den eventuelt sælger. Og stille direkte spørgsmål til foreningen om dens syn på kvinders ret til selv at vælge sexpartnere, muslimers ret til at forlade islam og på homoseksualitet, for blot at nævne nogle få centrale menneskerettigheder. Men som TV2’s serie Moskeerne bag sløret og talrige andre eksempler viser, er det langtfra altid, man kan stole på imamer, og mange moskeer har ikke nogen egentlig hjemmeside. Desuden findes der formentlig gråzone-tilfælde, som måske kun personer med viden om islamisk retslære (arabisk: fiqh) kan afgøre.

Derfor ønsker Dansk Folkeparti, at staten støtter kommunerne på dette punkt:

“Igen ser vi et eksempel (NewSpeeks afsløringer af Holbæk Kommunes samarbejde med Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningscenter, red.), hvor vi fra Dansk Folkepartis side ønsker os en statslig myndighed, der kan hjælpe kommunerne på dette punkt. Vi kan ikke forvente, at kommunerne selv besidder ekspertise på dette område. Ofte er der jo tale om gråzoner, eller der kan være tvivl om, hvorvidt imamerne taler sandt. Men vi er nødt til at sikre os, at staten ikke sender folks børn i armene på radikale islamister eller bruger offentlige ressourcer på at hjælpe dem til at vinde fodfæste her til lands. Både når det gælder folkeskoler, muslimske friskoler, moskeer, kulturcentre o.s.v. Skal vi forlange, at kommunerne overholder reglerne, må staten også være klar til at hjælpe dem. Jeg så gerne, at vi ligesom Udlændingestyrelsen har en gruppe, der identificerer udenlandske hadprædikanter og uddeler indrejseforbud, så kunne vi også have en myndighed, der tog sig af de indenlandske,” har Martin Henriksen udtalt til NewSpeek.

NewSpeeks afsløring af Holbæk Kommunes samarbejde med den kontroversielle tyrkiske forening falder samtidig med en offentlig debat af netop islamiske tyrkeres radikalisering af herboende muslimer. En debat, som får både Dansk Folkeparti og regeringspartiet Venstre til at samarbejde om udviklingen af en lov, der kan kvæle opførelsen af nye moskeer og minaretter ved at ulovliggøre udenlandsk støtte til de ofte dominerende arkitektoniske projekter.

Læs også: SKJULT KRIGSFØRELSE? RAPPORT: ISLAMISKE LANDE STØTTER RADIKALE KRÆFTER I VESTEN

Del artiklen her: