DANSK FOLKEPARTI VIL BESKYTTE SÅRBARE SKOLEELEVER MOD EKSKURSIONER TIL RADIKALE MOSKEER

(Foto: Martin Henriksen, Dansk Folkeparti)
Del artiklen her:

Danske skoler og præster sender uvidende børn til radikale moskeer og imamer. Dansk Folkeparti vil have sat en stopper for denne praksis.

NewSpeek kunne igår afsløre, at bl.a. den københavnske folkeskole Dyvekeskolen har sendt elever på ekskursion til den radikale Imam Ali Moskeen, som er financieret af det iranske præstestyre.

Det er også kommet frem, at Brorsons Kirke i København sender konfirmander på ture til den radikale moske, Dansk Islamisk Center, som styres af de to steningsimamer Fatih Alev og Abdul Wahid-Pedersen. Sognepræst Anne-Mette Gravgaard fra Davidskirken på Østerbro i København oplyser, at hun planlægger at tage skolebørn med på besøg i Imam Ali Moskeen som en del af konfirmationsforberedelsen.

Lærere og præster gør formentlig dette i god tro, eftersom det i mange tilfælde kræver en del research for at få klarhed over, hvilke moskeer der tilsidesætter islamisk lov, sharia, for demokrati og menneskerettigheder, og hvilke der ikke gør. Men at sætte børn i forbindelse med radikale islamistiske kræfter er farligt og et groft omsorgssvigt fra statens side. Forældre bør være på vagt og stille krav til deres børns skoler og konfirmationspræster.

Dansk Folkepartis integrationsordfører Martin Henriksen er chokeret over at høre om Dyvekeskolens brug af Imam Ali Moskeen som udflugtssted for skoleelever.

“Det er fuldstændig vanvittigt,” siger Martin Henriksen til NewSpeek. “Der er ingen grund overhovedet til, at man sender skoleelever sådan et sted hen. Der har været masser i medierne omkring Imam Ali Moskeens islamistiske forbindelser. Man skal virkelig være påpasselig med, hvor man sender andre menneskers børn hen. Det som Dyvekeskolen har gjort, er det glade vanvid.”

Martin Henriksen vil straks kontakte undervisningsminister Merete Riisager (LA) og bede hende tage kontakt til Dyvekeskolens ledelse.

“Udlændingestyrelsen har netop udfærdiget en liste over udenlandske volds- og hadprædikanter, som får forbud mod at rejse ind i Danmark. Denne liste er lige blevet udvidet med to navne, og flere er på vej, hvis det står til DF. Men det er jo tosset, at vi stopper udenlandske imamer ved grænsen, alt imens vores egne skoler sender elever i armene på herboende islamister,” mener Martin Henriksen.

Martin Henriksen mener, at der er behov for at kaste mere lys over de forskellige moskeer. Han understreger, at skolerne helst bør blive helt væk fra moskeerne.

“Det er skolernes og undervisningsministerens pligt at sikre, at elever ikke kommer i kontakt med ekstreme religiøse kræfter, når de bliver sendt på ekskursioner eller bliver bedt om at kontakte en imam eller en islamisk organisation i forbindelse med en skoleopgave. Vi vil fra Dansk Folkepartis side stille forslag om, at der ligesom med listen over udenlandske hadprædikanter udfærdiges en liste over moskeer og imamer her til lands, som prædiker imod vores værdier og love. Den liste kan så gøres tilgængelig for skoler, gymnasier, kommuner osv.”

En stor andel af de jihadister, som er rejst til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat, er helt unge, som i løbet af deres skoletid har fået kontakt til radikale kræfter i det islamistiske miljø. Ved at tage på moské-besøg og at bede elever om at kontakte imamer og islamiske talsmænd i forbindelse med skoleopgaver udsætter skolerne andre menneskers børn for fare. Usikre eller grænsesøgende børn og unge kan føle sig tiltrukket af det stærke fællesskab, den identitet og den tydelige rammer, islamistiske miljøer tilbyder. En af mange sørgelige historier er  sagen om Victor Kristensen fra Aarhus. Victor var en lidt usikker dreng, som fandt styrke i Grimhøjsmoskeen. Han konverterede til islam og endte sit unge liv som selvmordsbomber for Islamisk Stat i Syrien.

Rasmus Edelberg, næstformand i foreningen Skole og Forældre fortæller til NewSpeek, at han umiddelbart finder elevbesøg i radikale moskeer kontroversielt. Rasmus Edelberg understreger samtidigt, at det må være op til den enkelte skole og lærer at sikre, at eleverne i forbindelse med besøget får mulighed for at forholde sig kritisk. “Helt grundlæggende skal man jo blot sikre, at undervisningen følger Folkeskolelovens formålsparagraf,” mener han.

Del artiklen her: