Justice
Integration

EN RETSSAG I LYNGBY RET

Af J. Andersen.  6 indvandrere røvede og overfaldt to unge danske mænd i S-tog i juli 2021.  Jeg var den 25. januar 2022 i Lyngby Ret til afsigelsen af en dom mod 6 unge med […]

hourglass
Integration

TIDEN ER VED AT LØBE UD

Af Ruth Bering.  MUSLIMER: Europa er fyldt med moskeer, hvis aktiviteter myndighederne slet ikke har styr på, og det er et kæmpeproblem, at danske politikere er så uvidende om dette og om, hvad der foregår […]

indvandrer
Integration

MOBILISER HØJREFLØJEN

Af Klaus Ewald.  Man kan som nationalkonservativ undre sig såre over både danskernes, men også andre etniske vesteuropæeres tilbagelænede holdning, når det kommer til accept af den omsiggribende ikke-vestlige forandring, som pågår i vor generation […]

Burka
Integration

ANGSTENS KOLDE SVED DRYPPER AF POLITIKERNE

Af Lars Hedegaard. Det bliver for tiden diskuteret – i det mindste på Facebook og i de alternative medier – hvem der bærer hovedansvaret for Danmarks fremadskridende undergang, befolkningsudskiftningen og demokratiets afløsning af shariastaten. Det […]

Students
Integration

MULTIKULTUR BETYDER SEGREGATION

Af Jens Ellekær.  Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil samt en række gymnasierektorer udtrykker bekymring over den stigende segregation, der finder sted i danske gymnasier. Det forekommer lidt overraskende i og med, at samme personkreds synes […]

malmo
Integration

ER DER STYR PÅ NOGET?

Af Ruth Bering, cand.psych. UDLÆNDINGE: “Jeg så ikke udviklingen komme”, sagde Sveriges statsminister Løfven, mens bandekonflikter raser i Malmø, og store dele af Sverige befinder sig i en tilstand, hvor der sker likvideringer på åben […]