TIDEN ER VED AT LØBE UD

hourglass
Del artiklen her:

Af Ruth Bering. 

MUSLIMER: Europa er fyldt med moskeer, hvis aktiviteter myndighederne slet ikke har styr på, og det er et kæmpeproblem, at danske politikere er så uvidende om dette og om, hvad der foregår i de islamistiske miljøer. (Den Korte Avis 1.6.)

Men med de radikales store visioner, hvad angår moskeer, skal alt nok blive godt.

Det kan man læse om i Information (16.10.2008).

Mon de er blevet klogere siden?

Vi ønsker, siger de Radikale, at muslimer skal have tilladelser og støtte til at opføre moskeer i de største danske byer, og at disse skal være delvist statsfinansierede gennem etablerede støtteordninger, og det skal gerne ske indenfor en overskuelig fremtid.

En sådan beslutning ville betyde ekstremt meget for muslimers retsfølelse og være et skridt på vejen mod religionslighed… man ville sende et signal om, at man tager den store gruppe i befolkningen, som muslimer er, en smule seriøst og anerkender dem og deres tro som en del af det danske samfund.

Og man ville signalere en tolerance, som ville have en positiv indvirkning på integrationen.

Det var ellers ikke så lidt af en svada.

Desværre må man formode, at de Radikale selv tror på denne enfoldige og samfundsnedbrydende utopi. For islam ønsker ikke religionslighed med noget andet trossamfund, og det burde vel snart gå op for de Radikale og danskerne generelt, at islam ikke blot er en religion, men et politisk system, smart .. strikket ind i en religion, som allerede for fuld kraft ved hjælp af enfoldige politikere har etableret sig solidt i de større europæiske storbyer, hvor de oprindelige indbyggere i visse områder ikke mere kan færdes.

Som Den korte Avis skriver (27.5.), vinder rabiat islam og magtfulde indvandrerklaner i vore nabolande hastigt frem- hvilket får konsekvenser for Danmark.

Og at tro på en positiv indvirkning på integration ved at bygge flere moskeer, som de Radikale mener….hvilken integration?

I Danmark er der ca. 170 moskeer

Er det den, der har manifesteret sig i form af parallelsamfund, hvor der ikke tales dansk? I forvejen er der i Danmark cirka 170 moskeer, der modsat i udlandet ofte er organiseret som traditionelle danske foreninger, hvilket betyder, at det offentlige yder tilskud. Og det offentlige er dig og mig.

Men lad os da endelig få statsfinansieret nogle flere moskeer… det er lige, hvad vi mangler, eller hvad?

Men de Radikale vil altså have flere moskeer, masser af moskeer og helst i en fart, som danskerne skal betale, og det er vel rimeligt, at man skal betale for sin egen tilintetgørelse i sit fædreland… er det ikke…? Alt imens vi mister mere af vor frie vilje med tabet af livsmodet til følge.

Pr. 1. januar 2021 i alt 817.438 indvandrere og efterkommere

Hvad angår fremmede i Danmark, er der ifølge Det nationale Integrationsbarometer pr. 1. januar 2021 i alt 817.438 indvandrere og efterkommere i Danmark, hvilket svarer til 14 pct. af den samlede befolkning. Og antallet af muslimske migranter stiger konstant og forventes i 2050 af nå op på 770.000.

Men, som redaktør Andre Rossmann skriver i 24NYT (1.6.):

”Alle de symbolpolitiske forslag om udlændingepolitiske ”stramninger”, som danskerne hele tiden præsenteres for, har det til fælles, at ingen af dem bryder den onde spiral, som Danmark lider under. Vilkårene for at få permanent ophold i Danmark er blevet strammet markant mere end 14 gange under den borgerlige regering, uden at det har virket. Antallet af permanente opholdstilladelser var i 2020 det højeste siden 2015.

Skiftende regeringer har brugt millioner af kroner på at få udlændinge ud af Danmark, men de mange forsøg har haft ringe effekt: langt de fleste muslimske migranter bliver her i landet.

Alene den danske kontantydelse sikrer en langt højere levestandard end den, der er normen i Mellemøsten og Afrika.

At kunne sende penge hjem er et vigtigt motiv

Også det at kunne sende penge hjem er et vigtigt motiv for muslimske migranter. I 2007 sendte somaliere i Danmark 45 mio. dollar hjem, hvilket svarer til ca. 20.000 kr. pr. somalier i Danmark i 2007 uanset alder.”

Ved danskerne, hvad der er ved at ske med deres land, siden de bliver ved med at stemme på de gamle partier, som overhovedet ikke har en løsning på det, de selv har skabt?

… Mens tusindvis af illegale migranter igen strømmer ind over Europas grænser, og naive politikere ser magtesløse til. (Den Korte Avis 17.5.).

Så med Folketingets vedtagelse af lov nr. L 227, gives der statsborgerskab til atter et par tusinde fremmede, og i 2021 kommer atter en lov om flere statsborgerskaber. (Hedegaard på Facebook 5.6.).

Ærede folketingsmedlemmer, skrev advokat Klaus Ewald (24NYT 26.3.) – og sluttede:

“Tag jer sammen, eller forsvind. Danmark har brug for rigets bedste mænd og kvinder til at regere landet. Vi har ikke brug for hverken makrelmad-spisende rødgardister eller tumlinger. Vi har brug for statsmænd.

Tiden er ved at løbe ud for vores tålmodighed med jeres dilettantiske teaterstykker på Slotsholmen.”

(Artiklen har været trykt i Nordjyske d. 09.06.21) 

Del artiklen her: