LØKKES FN-AFTALE SIKRER, AT MIGRANTER KAN TAGE SOCIALE YDELSER MED HJEM

Del artiklen her:

FN-aftalen Global compact for migration, den såkaldte Marrakesh-aftale, går stik imod regeringens løfte om at bremse udlændinges ret til sociale ydelser.

D. 10.-11. december flyver statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til Marrakesh i Marokko og underskriver FN-aftalen Global compact for migration. Aftalen, populært kaldet Marrakesh-aftalen, forpligter de underskrivende lande til at åbne for migration fra største delen af Afrika, herunder en lang række islamistiske lande. Med sin underskrift forpligter Lars Løkke sig også til at tage mediestøtten fra medier, som skriver kritisk om migration. Danske myndigheder skal desuden trænes i at tilpasse sig indvandrernes kultur – en slags omvendt integration.

Global compact for migration forpligter i det hele taget underskriverne til en meget lang række politiske initiativer. Aftalen overtager således i vid udtrækning en lang række områder, der normalt besluttes demokratisk. Ordet “forpligter” (engelsk: commit) fremgår således hele 86 gange i aftaleteksten.

Aftalen inkluderer også den såkaldte Addis Ababa Action Agenda. Det kan lyde fremmedartet og irrelevant. Men ligesom EU’s traktater kan FN-aftaler vise sig at få overvældende stor betydning for vores hverdag og vores samfund generelt.

Med sin underskrift på Global compact for migration tilslutter Danmark sig altså automatisk også Addis Ababa Action Agenda-aftalen. Denne aftale forpligter Danmark til at sikre, at udlændinge kan få sociale ydelser, og at de kan tage dem med hjem.

“Vi bestræber os på at øge samarbejdet om adgang til optjente sociale ydelser og muligheden for at beholde dem, når de rejser ud af landet,” fremgår det af teksten (pkt. 111. Engelsk: portability of earned benefits).

Mens Lars Løkke Rasmussen altså forsøger at overbevise vælgerne om, at regeringen arbejder på at bremse udlændinges ret til sociale ydelser, planlægger han at underskrive en FN-aftale, der forpligter os til det stik modsatte.

Addis Ababa Action Agenda-aftalen, der altså følger med, når Lars Løkke Rasmussen underskriver Global compact for migration, forpligter også Danmark til at mindske omkostningerne ved at rekruttere arbejdskraft fra udlandet. Dette vil utvivlsom få danske virksomheder til at kigge udenlands, når de skal søge nye arbejder. Dette kan få alvorlig betydning for danske arbejderes lønniveau og muligheder for at finde arbejde.

Med sin underskrift d. 10.-11. december i Marrakesh fyrer Lars Løkke Rasmussen en atombombe af imod mod danskernes ønske om en stram udlændingepolitik og vores velfærdssamfund, demokrati og ytringsfrihed.

En lang række lande, herunder USA, Australien, Kroatien, Polen, Tjekkiet, Ungarn og Østrig nægter at underskrive aftalen. I Tyskland kæmper kansler Angela Merkel internt med ministre, som er imod aftalen. Det samme gælder den norske regering.

Læs også:

IKKE BINDENDE? ORDET “FORPLIGTENDE” OPTRÆDER 86 GANGE I MARAKKESH-AFTALEN

LØKKES MEDIEAFTALE: KRITISKE ARTIKLER OM MIGRATION SKAL STRAFFES

MENS LØKKE HOLDER FAST: ENDNU FLERE LANDE TRÆKKER SIG FRA AFTALE OM MIGRATION FRA AFRIKA

STØJBERG HOLDER FAST: DET SKAL VÆRE LETTERE FOR AFRIKANERE AT KOMME TIL DANMARK

LØKKE HAR UNDERSKREVET EU-AFTALE OM ØGET INDVANDRING FRA AFRIKA

Del artiklen her: