MENS LØKKE HOLDER FAST: ENDNU FLERE LANDE TRÆKKER SIG FRA AFTALE OM MIGRATION FRA AFRIKA

(Foto: Østrigs kansler Sebastian Kurz t.v. og Israels premierminister Benjamin Netanyahu t.h. (Wikimedia, 2015))
Del artiklen her:

Den danske regering planlægger at underskrive en FN-aftale, der skal åbne op for endnu mere indvandring fra Afrika, herunder en række stærkt islamistiske lande.

Trods massiv kritik fra støttepartiet Dansk Folkeparti holder regeringen fast i, at den på danskernes vegne vil underskrive den såkaldte Marrakesh-aftale. Af aftalen fremgår det, at man vil øge indvandringen fra store dele af Afrika, blandt andet området behersket af stærkt islamistiske befolkninger. “Fremme regelmæssig migration og mobilitet, navnlig blandt unge og kvinder, mellem Europa og nord-, vest-og central Afrika,” står der bl.a. i erklæringen.

“Hvis der skal komme afrikanere til Danmark, skal det være afrikanere, der kommer for at bidrage positivt, og så skal de jo leve op til alle de krav, som vi nu en gang har, når det handler om at komme til Danmark for at arbejde,” siger Inger Støjberg.

Udover fremmedarbejdere fra en række højtudviklede lande planlægger regeringen altså massiv migration af arbejdere fra kulturer, der i årtier har vist sig uintegrerbare i det danske samfund, og som har medført en grad af islamisering, som kun få havde turde forestille sig.

USA sagde som det første land fra overfor FNs migrationsplan. Derefter fulgte Australien og Ungarn. Nu har også Østrig – som regeringen arbejder sammen med i forsøget på at finde løsninger på migrationsproblemerne –  valgt at trække sig fra aftalen, der skal underskrives i december 2018.

“Vi er alvorligt bekymrede over indholdet i aftalen og over FNs motivation,” fortæller Østrigs kansler Sebastian Kurz ifølge Krone. Ligesom Dansk Folkeparti er den østrigske regering bekymret for, at aftalen betyder at landene mister magt over deres egen udlændingepolitik. “Vi ser meget kritisk på en række punkter i aftalen. Vi vil derfor gøre alt for at sikre vores selvbestemmelse, når det gælder migration,” siger Kurz.

Den tjekkiske regering har også besluttet at trække deres land ud af aftalen. Det samme gælder Kroatien og Polen.

Video: En ærlig tysk journalist forklarer Marrakesh-aftalens indhold og konsekvenser:

Video: Østrigs indenrigsminister, Herbert Kickl, påpeger ligesom den tyske journalist, at Marrakesh-aftalen giver udenlandske politikere og FN endnu mere magt over nationale demokrati. Han kalder Marrahesh-aftalen for et “giftigt” papir:

Læs også:

STØJBERG HOLDER FAST: DET SKAL VÆRE LETTERE FOR AFRIKANERE AT KOMME TIL DANMARK

ØSTRIG: FÆNGSELSBETJENTE FÅR LOV AT BÆRE VÅBEN I FRITIDEN

DOM I SAG OM KRITIK AF ISLAM

MUSLIMSK INDVANDRING ER “EN TRUSSEL IMOD DEN EUROPÆISKE CIVILISATION”

ORBAN: SAMTLIGE AFRIKANERE SKAL TILBAGE

GENERAL: MIGRATION ER DENNE TIDS STØRSTE TRUSSEL

Del artiklen her: