MENS LØKKE HOLDER FAST: ENDNU FLERE LANDE TRÆKKER SIG FRA AFTALE OM MIGRATION FRA AFRIKA

Den danske regering planlægger at underskrive en FN-aftale, der skal åbne op for endnu mere indvandring fra Afrika, herunder en række stærkt islamistiske lande. […]