LØKKE HAR UNDERSKREVET EU-AFTALE OM ØGET INDVANDRING FRA AFRIKA

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har tilmeldt Danmark en EU-aftale, der skal sikre øget indvandring fra Afrika. […]