HVAD FOREGÅR DER EGENTLIGT I ISRAEL?

Peace
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.

Godt Nytår!

***

Følgende tekst i to dele har jeg arbejdet med i den tid, NewSpeek har holdt juleferie. For min egen skyld! – det er ubehageligt at være rundt på gulvet. Jeg kommer til temaet angivet i overskriften ad en lidt kringlet, men for mig nødvendig vej til et forsøg på at besvare spørgsmålet.

Læsevejledning: Først en lang optakt, Del 1, der gør rede for den position og de overvejelser og indsigter, jeg ytrer mig ud fra primo 2024. Derpå, i Del 2, fokus på Israel-spørgsmålet.

Der er altså ikke tale om en klassisk klar analyse, for den er jeg ganske enkelt ikke i stand til at levere. Derfor skriver jeg ud fra følgende:

ShareThoughts

***

DEL 1. OPTAKT

Hvorfor er jeg rundt på gulvet? Og hvorfor tror jeg ikke mere på narrativet om anti-semitisme? Som ellers stort set alle mine tidligere allierede i de nationalkonservative rækker abonnerer på og skriver ivrigt om? Ligesom jeg ikke mere ser islam som hovedfjenden.

Som jeg skrev til en (tidligere?) følger, der var skuffet over min position:

”At lave mere nuancerede analyser af, hvad der foregår i Israel / Gaza er ikke det samme som at være islam-elsker. Der går en lige linje fra covid over Ukraine til senest Hamas-angrebet d. 7. oktober.
Selv om jeg tager stærkt afstand fra Israels skruppelløse magthavere og deres forbindelse til Deep State og New Word Order-kræfter, er det faktisk muligt at fastholde en overordnet islam-kritik.” (citat slut)

Denne illustration viser, hvor jeg fortsat står:   

StandWith

***

Jeg er rundt på gulvet, fordi jeg hen ad vejen har begrebet, at propagandaen er så massiv, at det altid er tvivlsomt, hvilke kilder / personer, der har fat i den lange ende af sandheden. For ja: Sandheden med stort S findes – også selv om vi aldrig når frem til den.

Således skal vi heller ikke falde for illusionen om, at sandheden er at finde på de såkaldt alternative medier. De kan vise sig at være plantet og finansieret af Mr. Global, altså kontrolleret opposition – hvilket i øvrigt var et nyt begreb for mig, da jeg begyndte min ’gravervirksomhed’ efter lockdown 2020, og som nok skal bruges med stor forsigtighed. En advarsel rettet mod mig selv – og med en viden om, at der findes mennesker, der er i god tro, ja som faktisk ikke aner, at de er marionetter. Eller skulle jeg sige ’vi’?!!

Jeg er rundt på gulvet, fordi brikkerne stadig ikke er faldet på plads i det globale puslespil efter knapt fire års trin-for-trin-nedstigning i kaninhullet og tusindvis af timer investeret i research med hjælp fra følgere, der er klogere end mig.    

Mit navigationspunkt er indtil videre fortsat kriterierne formuleret i HVILKE KILDER OG EKSPERTER KAN MAN STOLE PÅ?

Suppleret med tre pejlemærker:   

  1. Hvem drager fordel af en given konflikt – i lyset af ’All wars are bankers’ wars’. En anden måde at se / sige det på er: Følg pengene.   

LiesPropaganda

2 Lyt ikke (så meget) til, hvad der bliver sagt, men hvordan der bliver handlet. I en video med Whitney Webb, The End of the World as We Know It, får hun således sat Elon Musk på plads som andet end postuleret forkæmper for ytringsfriheden.                                                                                                                         I en følgende artikel håber jeg at kunne vise, hvordan vi ikke kan stole på, at Trump er reel opposition, selv om han siger alle de rigtige ord.

3. Hvis personer / blogs / podcasts / videoer m.m. får lov til at blive liggende på big tech platformene (YouTube, Twitter / X, Facebook mv.), så er det enten fordi de har meget få følgere, eller indholdet ikke for alvor er farligt for de globalistiske magthavere.  Jf. fx Whitney Webb ovenfor.
Min tese er, at hun får lov at blive liggende på YouTube som alibi og ventil. Hun bliver ’skånet’, fordi hun ikke rigtigt rører ved det allermest kontroversielle, holocaust / zionismen / Israel som den måske mest centrale brik i skakspillet?   

Fire trædesten i et kaotisk univers

Der er dog fire ting, jeg er sikker på, og de udgør indtil videre trædesten i kaos.

1.

Der er en bevægelse i gang mod New World Order / One World Government, og hvad der på overfladen ser ud til at være rene tilfældigheder er orkestreret – et eksempel (gå 50 sekunder ind) – og delvist koordineret. Delvist, fordi den menneskelige faktor / ægte tilfældigheder altid må medtænkes. Og så begår globalisterne og deres agenter også fejl, jf. fx de mange begåede fejl i dokumentaren om Kennedy-mordet.

I dag kender vi også en række af de institutioner, råd, fora, firmaer, fonde, universiteter, NGO’ere, organisationer, tænketanke mv. der er med til at drive verdens befolkninger frem mod realiseringen af den globale mafias våde drøm om verdenskontrol: FN, WHO, WEF, NATO, EU, Trilateral Commision osv. osv. osv. – en mere samlet oversigt her.

Individuelle medlemmer i de forskellige organer – alt afhængigt af deres placering i hierarkierne – vil befinde sig et eller andet sted på skalaen med polen nyttig-og-naiv idiot i bunden med modpolen psykopatisk satanist på toppen.

Placeringerne / de forskellige medlemmers videns- og bevidsthedsgrader kan måske forklares med ’compartmentalization’? At på de lavere niveauer kender medarbejderne ikke til, hvad der foregår højere oppe i hierarkiet.

Vi kender også i dag en række af dukkeførerne, om end langt fra dem alle.   

OwnAndRunFED

I parentes bemærket med hjælp fra en følger: De ER alle dukkeførere, og de ER alle vores fjender, men i præcisionens navn: Larry Summers og Soros hverken ejer eller styrer the Fed. Ben Shalom er Ben Shalom Bernanke, mest kendt som Ben Bernanke. Nu afdøde Kissinger og Blankfein er heller ikke ejere af the Fed, men de kan måske med rimelighed kaldes nogen, der styrer the Fed. Lidt det samme med Larry Summers.

2.

Næste trædesten.

Der er en ondskab i verden, som jeg i skrivende stund ikke er sikker på, at jeg for alvor har fattet rækkevidden af. Den omfatter depopulation med ’vacciner’ og andre biovåben, destruktion af grundlaget for fødevareproduktion, forgiftede fødevarer, chemtrails, trafficking i alle varianter (børn, organer, prostitution), menneskeofring og ritualmord, og stribevis af likvideringer af de personer, der har dristet sig til at stikke en kæp i hjulet på Mr. Globals planer (fx J.F. Kennedy, Martin Luther King, Robert Kennedy, Gaddafi, Kary Mullis (?), fire afrikanske præsidenter (?) mv. -spørgsmålstegnene skyldes, at de pludselige dødsfald alene kan sandsynliggøres, ikke bevises i form af en rygende pistol).     

***

MedicalError

***

3. Samtlige (eller kun vestlige?) regeringer på verdensplan er infiltreret af the global banksters   

4. Der er to biologiske køn 

ThreeWiseMen

De tre vise mænd fra Østen 

Jeg kunne nok finde et par punkter eller tre mere, men forhåbentligt går pointen hjem: Fordi indoktrineringen via propagandaen i de statskontrollerede hovedstrømsmedier og statens karantænelejre (vuggestuer, børnehaver og uddannelsesinstitutioner) har været så effektiv for os alle, træder jeg med stor varsomhed i forhold til, hvad der i dag kan tages for givet.

DEL 2.

ET FORSØG PÅ AT FORSTÅ, HVAD DER FOREGÅR I ISRAEL
Det følgende er så et forsøg på at forstå, hvad der egentligt foregår i Israel omkring årsskiftet 2023/24. Eller mere korrekt: Et bud på en forklaring af det tilsyneladende uforklarlige, nemlig at:

1. De israelske magthavere og deres medskyldige får lov til at fortsætte med at begå folkemord i Gaza.

2. Corporate media (de statsstøttede medier) rapporterer om forbrydelsen. Hvorfor er den officielle nyhedsdækning i forhold til Hamas-angrebet langt mere nuanceret end den var i forhold til fx klima-alarmismen, corona-cirkuset og proxy-krigen i Ukraine, hvor der var ét og kun ét narrativ alias løgne?

Ad 1)

APROPOS ISRAEL, JØDEDOM OG ZIONISME argumenterer for påstanden om folkemord, og at magthaverne får lov til at fortsætte, er der én simpel grund til: US / UK Deep State bliver ved med at bakke op og levere våben mv. Under dække af afstemninger i FN.

Ad 2)

a) Presstitutes ved lidt om Palæstina-konflikten, fordi den har været tilbagevendende i hovedstrømsmedierne siden 1948. I forhold til klima, corona og Ukraine var og er de stort set spejlblanke, i det omfang de ikke er købt. Desuden sympatiserer journalisterne på gulvet for flertallets vedkommende med palæstinenserne, der bliver set som ofre. Derfor er det ikke muligt at lukke hermetisk ned for overgrebene.

b) De israelske magthavere og deres medskyldige er tilsyneladende kolde overfor, at verdens befolkninger ser ødelæggelserne, fordi massemyrderierne er en del af en langt større og velkendt dagsorden.

BILL COOPER
Endnu en brik til den dagsorden leveres af Bill Cooper:

Bill Cooper-Israel was created as the instrument to bring about the battle of Armageddon

Første gang jeg hørte interviewet for flere år siden, rystede jeg bare på hovedet. Det gør jeg ikke mere.

Bill Coopers forklaring kan godt gå hånd i hånd med Vernon Colemans analyse.

VERNON COLEMAN
Why Israel Really Invaded Gaza – The Shocking Truth Behind the Genocide

Surprise-surprise: Det handler selvfølgelig også om territorier og ressourcer. Følg pengene!

***

Fortsæt her med Philip Geraldi – tidligere CIA – som for nogle år siden blev karaktermyrdet, men nu lader til at have fundet et åndehul hos Ron Unz: A Week Like No Other.   

EN FØLGER
En følger har hjulpet mig med diverse links vedr. Hamas- og Gaza-angrebene og skriver i den forbindelse (citat):

”Juleferien må vente lidt endnu, for jeg faldt over denne artikel som giver en god indføring i (jødiske og kristne) zionisters mål med deres liv og denne verden – som kort kan beskrives som HARMAGEDON (eng. Armageddon). 

Jeg tror, jeg før har nævnt for dig, at forstår man ikke disse vanvittige ”religiøse” ideer, forstår man ikke, hvad der foregår her i verden. Deres ideer ER vanvittige, men det er helt ligegyldigt, for disse enormt indflydelsesrige mennesker tror, det er virkelighed, og gør derfor alt for, at Harmagedon også bliver verdens/vores virkelighed.

Jeg blev bekendt med disse teorier for omkring 60 år siden. Du husker måske Col. Oliver North, som blev afsløret som fremtrædende medlem af en zionistisk organisation, hvis formål var at sprænge Al-Aqsa Mosque i luften, så der blev plads til det 3. jødiske tempel, hvilket er en af de ting, som skal være opfyldt for, at de ”sidste tider” kan indfinde sig.

At dette spørgsmål optager utroligt mange mennesker, kan du overbevise dig om ved at lave en internet-søgning på for eksempel ”books about the end times prophecy”. (citat slut)

DAVID SORENSEN
Også David Sorensen føjer til en forståelse med en ny dokumentar:

Documentary: The Mystery of Israel – SOLVED! This Film Exposes Something So Nefarious and Evil That Many Won’t Believe

David Sorensen: “The shocking secrets unveiled by this incredible documentary will shine a blazing light on those who have always been hiding behind the state of Israel.

This film can deliver a fatal blow to the satanic elites, who want to establish a world government to enslave all of humanity. [Filmen kan levere et skæbnesvangert slag til de sataniske eliter, som ønsker at etablere en verdensregering for at gøre menneskeheden til slaver] The shocking secrets unveiled by this incredible documentary will shine a blazing light on those who have always been hiding behind the state of Israel”. (citat slut).

Filmen afslører, hvem der står bag finansieringen og skabelsen af staten Israel (Rotschilds/Zionism) og formålet hermed – at skabe en verdensregering med hovedsæde i Jerusalem.

Videoen medtager også det falsk-flag-angreb, der fik lov til at finde sted, da Hamas angreb Israel d. 7. oktober 2023. Angrebet skulle tjene som undskyldning for at gå videre med planen om at udjævne Gaza-striben med jorden og dræbe elle fordrive alle palæstinensere.

Rotschilds er satanister og har tætte forbindelser med “kunstnere” som Marina Abramović, der arrangerer Spirit Cookings. Dette er der optagelser af fra ca. 28 min til ca. 30:40 min.

RON UNZ & ROBIN MONOTTI

Ron Unz igen: The Nakba and the Holocaust 

Teksten beskriver, hvordan hovedstrømsmedierne sammenkæder Nakba og Holocaust. Et klip fra artiklen, hvor det første link er indsat af mig:

“There are now widespread suspicions that the current Israeli military attacks in Gaza are intended to drive all its Palestinians into the Sinai desert of Egypt, and will be followed by attempts to do the same to the Palestinians of the West Bank.

Indeed, after decades of denying the reality of the 1948 Nakba, some top Israeli leaders are now proclaiming their plans for a new and far greater Nakba, finally ridding the Greater Israel they control of its unwanted Palestinian inhabitants.”

***

Et citat af Robin Monotti:

“Writing about genocide on X in 2023 is remarkably similar to writing about the harm of Covid vaccines on twitter in 2021.

I am seeing people being deplatformed daily. My own account feels like an algorithm ghetto: any strong critique based on international law and human rights has a very limited reach.

It’s not that Gaza is a distraction from vaccines, it’s that anti-vaxx accounts were let back in to be distractions from the next stage on the agenda: WW3 via genocide.” (min fremhævelse – LN)

***

MIN FORELØBIGE KONKLUSION
De israelske magthavere i alliance med Mr. Global fortsætter folkemordet:

1. fordi palæstinenserne skal drives ud af resterne af deres landområder. At kalde det en forsvarskrig er en fornærmelse af intellektet.

2. for at skaffe sig adgang til ressourcer og territorier. ”All wars are bankers’ wars”.

3. for at udløse 3. verdenskrig ved at få den muslimske verden til at reagere. Krig, kaos, elendighed og fortvivlelse skal bane vejen for en ny verdensorden og én verdensregering, der skal have Jerusalem som hovedsæde. I skrivende stund går det strygende.

***

ShowMe

***

Perspektivering: Aaron Russo
Og så kan dette interview med Aaron Russo aldrig lyttes til for mange gange, fordi det gør så lysende klart, hvad the global gangsters har haft gang i i årevis, og hvilke midler de betjener sig af:

Reflections & Warnings – An Interview With Aaron Russo — MUST WATCH!! Revealing & Shocking to Most of the People! (rumble.com) 

I dette udsnit af interviewet får Russo og intervieweren lige med få ord sat den feministiske ideologi på plads som en spydspids i nedbrydningen af kernefamilien.

Aaron Russo: Feminism Was Created To Destabilize Society, Tax Women & Set-Up NWO

***

KILDER

Per Brændgaards mange analyser af zionisme (fx her og her)

ChaosNavigators analyser (fx her)

Ron Unz  – begynd fra en ende af i denne guldgrube af artikler

Endvidere optræder en række links til og i diverse NewSpeek-artikler.

Endelig har mange, mange timer i selskab med Ilan Pappé, Ron Unz, David Irving og ikke mindst Norman Finkelstein (her et af de korte klip, der gjorde mig opmærksom på dette intellektuelle fyrtårn) givet mig et andet perspektiv på Israel og Israels rolle i den globalistiske agenda. Samt argumentation og dokumentation for, at islam ikke er den største trussel, almindelige mennesker står overfor.

***

Solzthenitsyn

Del artiklen her: