LENE BANG I KORRESPONDANCE MED DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT – DMI

contrails
Del artiklen her:

[Lene Bang har igen lavet et kæmpe stykke arbejde for at få sandhederne for en dag ved over for statslige institutioner, myndigheder, journalister, politikere mv. at gå til stålet med omfattende dokumentation, der gennemhuller de officielle narrativer (læs; løgne). I denne omgang er det DMI, der er kommet i fedtefadet]

Mail til Danmarks Meteorologiske Institut d. 11. juli 2023:

Jeg har skrevet til jer før, senest den 14. december 2022, om geoengineering, hvor jeg fik at vide, at I ikke har nogen data om geoengineering. Jeg går ud fra, at I nu har taget jer tid til at undersøge den omfattende række links, jeg vedhæftede: https://links.jfk21.dk/klima

Hvad enten man kan (vil) se det eller ej, udsættes vi dagligt for massiv spraying fra chemtrails. Aluminium, barium etc. får vi lige i hovedet og ud over vores dyrebare jord. Nu præsenteres det som en mulighed af Det Hvide Hus i USA, som om det ikke har foregået i årevis:
https://www.theepochtimes.com/white-house-considering-blocking-sunlight-to-prevent-greenhouse-warming_5369993.html?src_src=partner&src_cmp=DrLoupis

Jeg vedhæfter her et link, hvoraf det fremgår, hvor længe manipulation med vejret har fundet sted:
https://climateviewer.com/interactive-timeline/

USA´s kommende præsidentkandidat for Demokraterne, Robert F. Kennedy, Jr. er en glødende miljøaktivist. Her bliver han interviewet omkring den voldsomme geoengineering, som foregår over hele jorden:
https://www.geoengineeringwatch.org/us-presidential-candidate-robert-f-kennedy-jr-and-dane-wigington-is-climate-engineering-real/

Når man ser, hvor meget man kan påvirke vejret mekanisk, giver det ingen mening kun at tale om menneskeskabt CO2.

Når DMI skriver ”regner med”, omkring jeres klimafremskrivninger, er det jo rent gætteværk og i øvrigt baseret på udmeldinger af IPCC, som er et politisk (kun delvist videnskabeligt) klimapanel under FN.

Her er der samlet 46 skeptiske udsagn om ‘klimaforandringer’ fremsat af forhenværende IPCC-forskere:
https://avis.jfk21.dk/downloads/vaks05/02.pdf

Desværre får disse fremskrivninger lov til at stå uimodsagt med meget store konsekvenser til følge. Konsekvenser, som koster os skatteborgere formuer, og som koster de unge i landet søvnløse nætter på grund af ”klimaskam”. Hele samfundet ændres og fattiggøres på et falsk grundlag og fokus flyttes til klima, som kan samle tusinder til demonstration, væk fra miljøet, hvor man ikke ser en eneste, der demonstrerer mod Roundup foran Jem og Fix.

Den klimakrise, vi kan tale om, handler om menneskeskabt manipulation af vejret. Det er ikke noget, man som enkeltperson kan påtage sig ansvaret for. Det ligger hos stater og de store organisationer. Geoengineering er et faktum, og uden at anerkende dette, er der slet ikke noget grundlag for at tale om klima. Borgerne forventer, at vores statslige myndigheder, heriblandt DMI, fortæller hele sandheden, er klar til at tage imod oplysninger fra andre, og ikke dækker over ”ubehagelige” fakta for at tækkes en bestemt politik.

Vi er nødt til at stå sammen om at få sandheden på bordet. Det kan ikke handle om hvem, der tror hvad, og om at dem, som tror noget andet, er dårlige mennesker. Vi har kun en jord, og vi kan kun overleve på den, hvis vi holder os 100% til sandheden.

Vi er nødt til at have ytringsfrihed og en fri samtale om fakta, men jeg tror desværre, at der er alt for mange penge i den grønne omstilling og for mange, hvis job er baseret på en løgn om menneskeskabte klimaproblemer, som giver dem smør på brødet, men koster den ærlighed, som burde være første prioritet, når det handler om jorden og fremtiden for vores børn.

Når I har kigget på de fremsendte links, hører jeg gerne tilbage.

Med venlig hilsen
Lene Bang

***

Reminder til DMI d. 19. juli

Jeg har endnu ikke fået noget svar på min henvendelse af 11. juli, omkring geoengineering, Jeg har ellers fremsendt omfattende dokumentation. Jeg håber ikke, at jeres manglende svar har noget at gøre med, at jeg forholder mig skeptisk til den vedtagne konsensus omkring menneskeskabte klimaforandringer?

Jeg håber ikke, at vi lever i et land, hvor vi ikke længere kan stille spørgsmål og forvente en seriøs dialog med de statslige myndigheder.

Jeg skriver, fordi al den enighed på 98% af forskere ansat i IPCC, omkring klimanarrativet hejser et rødt flag og kan føre til, at man kan få befolkningen overbevist om, at der er grundlag for at ”dimme” solen, hvilket de længe har gjort, dog uden at oplyse befolkningen, men som man nu er begyndt at tale åbent om. Allerede nu er de unge så skræmte af klimaangst, at mange har psykiske problemer, og de kan i desperation finde på at lukke luften ud på benzin- og dieselbilerne på Frederiksberg.

Jeg ser frem til, at DMI forholder sig til disse bekymringer og begynder at levere reel oplysning til befolkningen, og jeg ser frem til et svar og reel information.

Med venlig hilsen
Lene Bang

***   

Svar fra DMI d. 21. juli 

Hej Lene

Tak for din mail.

Jeg har kigget de sendte links igennem, og her er mit svar til det sendte:

DMI har fortsat ikke nogen viden om, og der er ikke noget data, som bare tilnærmelsesvis antyder, at vejret skulle være blevet manipuleret, som du skriver i din mail.

De hvide striber, som man til tider kan se på himlen og som breder sig ud er kondensationsstriber eller contrails, som de hedder på engelsk. Det er menneskeskabte, helt almindelige og udramatiske skyer, der dannes efter jetfly.

Et fly efterlader sig nemlig en stribe af forbrændingsprodukter, hovedsagelig vanddamp, der kondenserer til små vanddråber. Disse dråber fryser i den kolde atmosfære straks til iskrystaller og skaber dermed den kunstige sky. Den kan med tiden brede sig til omgivelserne, fortrinsvis horisontalt, men i nogen grad også vertikalt. Præcis det samme sker jo med røgen fra en skorsten.

I mange tilfælde er atmosfæren så tør, at flystribens bittesmå vanddråber/iskrystaller fordamper omgående, og så bliver de ikke til at få øje på. Hvis vi ser striberne, skyldes det, at den omgivende luft er så tilpas fugtig, at fordampningen sker langsomt eller sættes helt i stå, og så opstår muligheden for at følge de dannede striber og den måde, de breder sig på, over længere tid. Driften af striberne røber vindens hastighed og retning i flyvehøjden, og små vindforskelle med højden bliver synliggjort ved at ’tvære striberne ud’. Med tiden kommer de til ligne naturligt forekommende skyer (cirrus) i de ca. 10 km’s højde, hvor flyvningen foregår.En i øvrigt naturligt skyfri vejrsituation kan i den industrialiserede del af verden, på grund af disse kondensstriber, hurtigt blive præget af et højt skydække

Kondensationsstriber/contrails er altså et biprodukt af en forbrænding, og således ikke et forsøg på at ændre vejret.
Du kan læse mere om dem på DMI’s hjemmeside: Menneskeskabte skyer

Angående klimafremskrivningerne, så er det korrekt at det er på baggrund af IPCC’s konklusioner og rapporter idet de er udarbejdet af nogen af verdens førende forskere. Hver rapport har et forfatterhold på 2-300 forskere fra hele verden, hvis opgave det er at gennemgå og beskrive al den relevante videnskabelig litteratur inden for klimaforskningen. Hermed får vi en sammenstilling af al den foreliggende viden fra alverdens forskere, samtidig med at de vigtigste, de nyeste og de mest robuste resultater fremhæves.

Af en eller anden grund stiller en forholdsvis stor del af befolkningen sig tvivlende overfor den globale opvarmning og hvorvidt denne er menneskeskabt. Tvivlen opstår måske ved manglende evne til at skelne naturlige klimavariationer og menneskeskabte klimaændringer. Det vi ser i virkeligheden er en blanding af de to ting. De naturlige variationer kan ikke forklare de temperaturstigninger vi har været vidne til. Omvendt kan udledningen af drivhusgasser ikke forklare år-til-år-variationerne i globale middeltemperaturer.

I dag kender man effekten af at udlede drivhusgasser meget nøjagtigt. Og den teoretiske viden er helt i overensstemmelse med, hvad man observerer i den virkelige verden.

God sommer.
Med venlig hilsen
Mia
Kundeservice / Customer service
DMI

[NewSpeeks spørgsmål: Er ovenstående svar AI- produceret? Hvis ja – er det næste trin i kommunikationen mellem alle magthaverne / det statslige myndigheder og borgerne?

Nemt og bekvemt med standardsvar og totalt frustrerende for de borgere, der gerne vil stille spørgsmål og få et fagligt kvalificeret svar fra et rigtigt menneske]

***

Mail til Mia – d. 31. juli 2023

Kære Mia,

Tak for svaret omkring geoengineering og tak for, at du/I har taget jer tid til at sætte jer ind i det omfattende materiale, der ligger på:
https://links.jfk21.dk/klima (scroll ned)

Det er fantastisk, at DMI allerede har gennemgået hvert enkelt af alle de 59 punkter med underpunkter, film og dokumentation, vurderet hele indholdet, og set jer i stand til at kunne afvise al det materiale på så kort tid.

Jeg forstår det sådan, at de skyer, som dannes efter flyene og bliver hængende hele dagen, mens de langsomt breder sig ud over himlen og lukker af for solen, altid er helt naturlige emissioner i form af contrails fra helt almindelige jetfly, hovedsagelig vanddamp.

Her vil det være interessant at se en komplet liste over hvilke stoffer, der derudover forekommer. Kan DMI afvise, at de indeholder barium, strontium og/eller aluminium? Vil DMI afvise eksistensen af de mange patenter, fra 1891 og frem, som relaterer sig til geoengineering:
https://climateviewer.com/2014/03/24/geoengineering-weather-modification-patents/

Den 29.07.2023 kl. 08.11 er himlen over Sandkaas på Nordbornholm fuld af flystriber på kryds og tværs. Dagen før så vi ingen flystriber. Betyder det, at der den ene dag overhovedet ikke er nogen flytrafik, og den næste dag er himlen fuld af fly. Hvordan kan det være, at man flyver på dage, hvor trykket er af en sådan art, at der dannes disse ubehagelige contrails?

Hvis I allerede på forhånd ved, hvilke atmosfæriske forhold, der gør sig gældende, når contrails dannes, hvorfor varsler I så ikke, at der er risiko for contrails den pågældende dag? Hvis contrails kun dannes i en bestemt flyvehøjde, ville det også være oplagt at varsle om det, så man kunne vælge at flyve i en anden højde, for at undgå contrails. Vi er mange, der er kede af, og ikke vil finde os i, at få lukket af for solen med en underlig grålig substans, så vi kun får en brøkdel af den sol, vi skulle have haft.

Når I afviser, at der foregår manipulation med vejret, har I så underrettet Joe Biden om, at det ikke kan lade sig gøre, for han betragter det jo som en mulighed:
https://www.theepochtimes.com/science/white-house-considering-blocking-sunlight…

Hvilken interesse har DMI i at afvise, at der rundt omkring på hele kloden findes anlæg, som kan manipulere med vejret? HAARP i Alaska, Millstone Hill, Massachusetts, Colorado, Californien, Novgorod, Irkutsk, Istra, Novosibirsk i Rusland, Eiscas i Norge, Leibniz Institut, Wachtberg i Tyskland, Wales, Peru og mange flere.

HAARP – SURA – EISCAT & ELECTROMAGNETIC SECRET PLACES ACROSS THE WORLD (skru ned for lyden, den er irriterende):
https://www.bitchute.com/video/q06K2rO4L5aq/

Kort over anlæg:
https://www.geoengineeringmonitor.org/2021/10/geoengineering-map-explainer/

Vil DMI 100 pct. afvise, at disse anlæg bliver benyttet til f.eks. kunstigt at fremkalde tørker, orkaner, brande, tsunamier, jordskælv, ekstremt haglvejr, sære lyde i atmosfæren ved Bornholm eller andre ekstreme vejrforhold?

Rapport fra 1999 om muligheden for at anvende militære anlæg til regulering af klimaet:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-4-1999-0005_EN.html

Når I nu siger menneskeskabt, vil det være rart, hvis I vil skære ud i pap for den store del af befolkningen, som mangler evner til at skelne mellem naturlige klimavariatoner og menneskeskabte klimaændringer, om nogle af disse anlæg har været i brug på det givne tidspunkt for den ekstreme hændelse. Vi vil gerne vide, hvad DMI mener med menneskeskabt – er det disse anlæg, eller er det køernes prutter?

Vi forstår i hvert fald, hvilke ufattelige økonomiske og politiske interesser, der ligger i, at fastholde et skrækscenarie omkring menneskeskabte klimaforandringer.

Samtidig bliver man altid lidt forbeholden, når alt for mange af verdens ”førende forskere”, hvis finansiering er uigennemsigtig, er 98 pct. enige og enhver uenighed bliver afvist som modpartens ”manglende evner”. Det er faktisk temmelig arrogant, at tale ned til den store del af befolkningen, som jo også er med til at lønne jer, og derfor er jeres arbejdsgivere, og som har reelle bekymringer, i stedet for at indgå i en seriøs diskussion.

Det er naturligt i et demokratisk samfund, at man fører en fornuftig dialog, hvor de forskellige synspunkter bliver fremlagt og diskuteret på en respektfuld måde.

Vi skulle jo nødig have et samfund, hvor man splitter befolkningen i, på den ene side de velbetalte eksperter, som alene har taleretten, og på den anden side har den store del af befolkningen, som ”mangler evner” og derfor skal finde sig i, at få sine argumenter affejet og mistænkeliggjort, som i regimer, vi ikke ønsker at sammenligne os med.

Derfor ville det være rart, hvis I for åben skærm ville forholde jer til hvert enkelt af de fremsendte links. Samt evt. gav taletid til nogle af de mange bekymrede borgere. Spørgsmålene hober sig op, jo længere tid der går, hvor debatten ikke er fri. Flere og flere kan se, at narrativet om menneskeskabte klimaforandringer bygger på usandheder og ikke kan benyttes som skræmmeteknik til at begrænse menneskers frihed og få gennemtvunget den grønne omstilling.

Med venlig hilsen
Lene Bang

Del artiklen her: