MENNESKER BEGYNDER AT SØGE GUD

CarlVernon
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

Ondskaben, der i disse år koger over i hele verden, synes at have den positive effekt at vække millioner af mennesker op til realiteten, at Gud er til.

Fx COVID-19-sagaen med de autoritære tvangsforanstaltninger, de eksperimentelle indsprøjtninger, net-zero-dagsordnen og transagendaen bliver af flere og flere identificeret som ondskab i stedet for som fænomener af politisk karakter. Som nævnt i min tidligere artikel høres nu ord som fx diabolsk komme fra mennesker, der på ingen måde taler ud fra et religiøst verdensbillede.

Hvis djævelen er virkelig, må Gud jo også være det

Den intensitet, hvormed vi for tiden overvældes af menneskefjendtlige indgreb fra magtelitens side, får de opmærksomme, altså dem, der er klar over, hvad der foregår, til at erkende, at djævelen er virkelig. Og hvis djævelen er virkelig, må Gud jo også være det, synes ræsonnementet at lyde.

Senest blev jeg blæst omkuld af denne melding fra Carl Vernon: I’ve changed my mind about God.

Jeg har fulgt Carl Vernon gennem de sidste tre år, fordi hans ironiske måde at kommentere på verdens sindssyge gang var en befrielse og et lyspunkt i denne den måske mørkeste tid i menneskehedens historie.

Carl Vernons video og kommentarerne under bekræfter den trend, at det vanvid, der udspiller sig i dag, får folk til at indse, at noget overnaturligt er på spil. Det handler om andet og mere end uenighed på en politisk scene – noget spirituelt rører på sig. Mange af dem, der for tiden taler eller handler imod ondskaben, føler stærkt, at de tager standpunkt imod Satan, og igennem den erkendelse drager de den logiske konklusion, at de så selv har taget Guds parti.

The Falsification of History

En skattet veninde af min hustru og mig forærede os bogen ”The Falsification of History” – et murstensværk, der omhandler de mange løgne og fordrejninger, som har gjort det muligt for en lille gruppe af de mest magtfulde mennesker at manipulere med verdens befolkning igennem hundreder – måske endda i tusinder af år. Emner som 9/11- bedraget, klimaløgnen, prinsesse Dianas død og den sataniske musikindustri indgår i forfatter John Hamers række af eksempler på manipulationer, vi udsættes for, som angiveligt har til formål at styre verdens gang i en ganske bestemt retning. I bogen refereres der gentagne gange til den globale elites involvering i det okkulte. Hamer fremfører tankevækkende påstande om, at visse begivenheder, som fx 9/11, inkluderer okkulte ritualer, og han er ikke ked af at kalde bagmændene bag de manipulerende begivenheder for satanister.

Da jeg gennem de sidste 15 år har set mange andre researchere nå til de samme konklusioner omkring det rituelle aspekt af skelsættende historiske begivenheder, er jeg tilbøjelig til at tro, at Hamer har ret. Hør bare den hollandske ex-banker Ronald Bernards vidnesbyrd, hvor han erklærer, at den globale elite (rundt regnet 8000 personer), som ejer verden, bekender sig til Lucifer, med hvad dertil hører af bestialske ritualer.

Det altafgørende spørgsmål

Hvis man gennem research er nået til samme konklusion som John Hamer, at de mest magtfulde og rigeste mennesker på planeten bekender sig til Satan, må det altafgørende spørgsmål rejses:

Er det en tilfældighed, at de, der holder os slavebundne, bekender sig til Satan, eller er det netop i kraft af deres bekendelse til mørkets fyrste, at de høster en løn i form af penge og magt?

Med andre ord: er det bare sådan, at man, når man kommer til tops automatisk bliver satanist, eller er det satanismen, der har ført en til tops?

Baal og Molok

Kender man sin Bibel, er det for mig at se svært at unddrage sig konklusionen, at denne bog måske ikke er så tosset endda, når det kommer til at forklare, hvorfor verden ser ud, som den gør. Der var en grund til, som der berettes i det gamle testamente, at mennesker hele tiden blev fristet til at ofre deres børn til Baal eller Molok. Selvom vi nok har lært, at de jo var primitive dengang, og at det er forklaringen, er det i lyset af Bernards vidnesbyrd nærliggende at tro, at ofring til Satan rent faktisk virker i efterstræbelsen efter penge, magt, ære og berømmelse. Nej, Baaltilbederne var ikke primitive – de vidste, at satantilbedelse virkede.

Man kan formode, at dyrkelsen af Satan har stået på uafbrudt siden gammeltestamentlig tid, men at eliten siden dengang er gået under jorden med deres praksis, og at det først nu kommer frem, at de, der styrer verden, gør det med en hjælpende hånd fra mørkets fyrste.

Folk søger Gud

Hele corona- og vax-scenariet bekræfter nu for mange, at den åndelige kamp mellem godt og ondt er virkelig, og dette får altså folk til at søge Gud. Og deri ligger håbet, for som Paulus skriver: Er Gud for os, hvem kan da være imod os?

   

Del artiklen her: