MINE 10 ØNSKER TIL DET KOMMENDE FOLKETINGSÅR

NicolaiSennels
Del artiklen her:

(Foto: Geert Wilders og Nicolai Sennels i København)

Folketinget åbner 3. oktober, og Nicolai Sennels har en ønskeliste.

Kommentar af Nicolai Sennels

1) Moskeer og friskoler, som ikke åbent og aktivt afsværger sig islamisk lov, sharia, skal lukkes. Sharia er ikke kun tørklæder og halal, det er også krav om jihad, kvindeundertrykkelse og indførelse af religiøs lov på bekostning af demokrati. Sharia er i klar strid med Grundlovens § 67 og er ifølge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i strid med menneskerettighederne og demokrati. Er du i tvivl, så læs islams officielle lovsamling, The Reliance Of the Traveler, her.

Læs også: FORSKNING: ISLAMISKE BØRNEHAVER OG FRISKOLER SKABER JIHADISTER

2) Danmarks forsvarsevne skal forstærkes kraftigt. Danmark står i en historisk kritisk sikkerhedssituation, som vil forværres yderligere et godt stykke ind i fremtiden. Langt flere unge mænd skal aftjene værnepligt, og værnepligten skal være væsentligt længere, således at de værnepligtige efterfølgende er i stand til at indgå i forsvarets reserve og støtte politiet eller forsvaret, såfremt Danmark kommer under angreb, enten udefra eller indefra.

Læs også: DF: SÅDAN FLERDOBLER VI MILITÆRET, UDEN AT DET KOSTER EKSTRA

3) Danmark skal skrive Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ud af loven således, at den og Menneskerettighedsdomstolen ikke længere regerer på dansk jord. Danmark skal selvsagt fortsat leve op til menneskerettighederne, men det skal være danske politikere og ikke politisk korrekte dommere fjernt fra Danmark, som skal afgøre, hvorvidt f.eks. udenlandske kriminelle kan udvises.

Læs også: DF: KONTROVERSIEL KONVENTION DER BESKYTTER KRIMINELLE SKAL VÆK SENEST TIL NYTÅR

4) Vi skal have permanent kontrol af ind- og udrejsende ved alle grænseovergange. Europa er blevet hjemsted for farlige islamister og grænseoverskridende kriminelle. Særligt vores nabolande Tyskland og Sverige er hårdt ramt, og danskernes sikkerhed afhænger af grundig grænsekontrol.

Læs også: PET BEKRÆFTER BEHOV FOR GRÆNSEKONTROL: “TERRORTRUSLEN KAN KOMME FRA ET AF VORES NABOLANDE”

5) Danmark skal udelukkende hjælpe flygtninge i nærområderne eller andre steder udenfor Danmark. På den måde kan vi hjælpe langt flere for de samme penge, og vi undgår den fare og den samfundsbyrde, der er forbundet med, at tusinder af mennesker fra islamistiske lande bosætter sig i Danmark. Herboende flygtninge og asylansøgere skal overflyttes til sikre steder i deres nærområder.

Læs også: FLYGTNINGE-DEBAT: “HVORNÅR ER DER EN KOMMUNE, DER SIGER FRA OVER FOR DETTE VANVID?!”

6) Udlændinge skal ikke have ret til sociale ydelser i Danmark. Dette gælder også personer med dobbelt statsborgerskab. Vores velfærdssamfund kan ikke holde til at være socialkontor for den halve verden.

Læs også: HVAD KOSTER INDVANDRINGEN?

7) Religiøs tildækning af kvinder skal forbydes. Islams krav om, at kvinder skal dække deres hår, ansigt o.s.v. er nedgørende og i strid med både helt grundlæggende menneskerettigheder og med danske værdier om kønnenes ligeværd, sekularitet og religionsfrihed. Islamister, der fortsat ønsker at leve efter koranens middelalderlige anvisninger om kvinders påklædning, må finde andre lande at bo i.

Læs også: DERFOR SKAL TØRKLÆDET FORBYDES

8) Enhver form for islamisering af det danske samfund skal ophøre. Det tiltrækker islamister fra udlandet, bidrager til radikalisering og støtter op om parallelle samfundsopfattelser. Kønsadskillelse, skatteyderbetalte islamiske ritualer og religiøst slagtet mad i daginstitutioner hører ikke hjemme i et sekulært samfund.

Læs også: MÅLING: STORT FLERTAL AF DANSKERNE SER “KONFLIKT” MELLEM ISLAM OG DANSKE VÆRDIER

9) Juridisk undersøgelse af venstreradikale grupperinger. Foreninger, der virker ved vold, kan lukkes ifølge Grundlovens § 78 stk. 2. I alt for mange år har politiet og danske politikere fundet sig i de ødelæggelser og optøjer og den vold og politiske forfølgelse, der udgår fra den radikale venstrefløj. Vi må kræve en juridisk undersøgelse af, hvorvidt de kan lukkes ved lov. Disse kan evt. foregå, mens de er midlertidigt lukkede jævnfør Grundlovens § 78 stk. 3.

Læs også: DF: HVIS REGERINGEN KAN FORBYDE LOYAL TO FAMILIA, KAN DEN OGSÅ FORBYDE VOLDELIGE VENSTRERADIKALE GRUPPER

10) Stop for al slags indvandring fra islamiske lande. For hver integreret muslim kommer fem nye uintegrérbare til landet. Antallet af indvandrere betyder noget for integrationen, og det danske samfund har langt flere indvandrere og efterkommere, end vi kan integrere. Vi har brug for et stop for flygtninge, familiesammenførelser og migranter fra islamiske lande, indtil de, som allerede er her, har formået at integrere sig eller er rejst hjem, fordi vi har strammet krav til integration og fjernet mulighederne for at leve et islamistisk liv i Danmark.

Læs også: CHOK-MÅLING: KUN 20 PROCENT AF EUROPÆERNE ØNSKER MUSLIMSK INDVANDRING

Del artiklen her: