KLIMAALARMISMEN ER SOLIDT PLANTET I PSEUDOVIDENSKAB OG PROPAGANDA. DEN ER BLEVET EN NY RELIGION

GlobalKogning
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.

Medierne flyder over med grufulde historier om klimakrisen og klodens snarlige undergang. Det er svært grænsende til det umulige at få lov til at rette op på slagsiden i hovedstrømsmediernes dækning af emnet, men det afholder heldigvis ikke gode kræfter fra at forsøge at komme ud over rampen.

Søren Hansen dokumenterer i en lille perle af en bog TROEN PÅ KLIMAET, at tro ikke er videnskab, og Heidi Hansen har lavet en video, der fint supplerer bogen.

Først videoen hentet på ”Bibeltos med Heidi”, som meget passende har navngivet den Klimakrisen som ny religion; derpå en anmeldelse af Søren Hansens bog, der tidligere har været bragt på Document.

***

Den grønne omstilling er det nye mantra
Den GRØNNE omstilling er det nye mantra. George Orwell var profetisk med sin roman ”1984”, hvori han lancerede begrebet nysprog, der vender op og ned på virkeligheden: Krig er fred, sandhed er løgn. Den ’grønne omstilling’ er således ikke spor grøn – farve-tillægsordet skal manipulere til at associere til noget positivt – eftersom denne FN-opfindelse, også kaldet Agenda 2030, er solidt plantet i skrækpropaganda og myten om, at jorden er ved at gå under.

Påstanden lyder, at vi kun kan redde os selv og verden ved at gennemføre den grønne omstilling, hvor solceller og vindmøller er udset til at levere størstedelen af vores energi. Klimavidenskaben er afgjort én gang for alle, og der er konsensus om tingenes rette tilstand.

Nej, siger Søren Hansen, forfatter til en ny bog med titlen ”Troen på klimaet – En Hvidbog.” Opfattelsen er ikke korrekt og har intet med videnskab at gøre, alene med tro. Klimalarmismen har udviklet sig til at blive en ny religion, der har fået lov til at få afgørende og uheldig indflydelse på de politiske beslutninger. Til stor skade for almindelige borgere.

Hvordan er det muligt, at der i dag kun er én sandhed om klimaet? Og hvordan kan det være, at der gribes til censur, fortielse af ubekvemme fakta, undertrykkelse af ”afvigere”, der betegnes ’klimafornægtere” alias dagens kættere? Hvorfor benægtes fakta hårdnakket?

Det er disse spørgsmål og problemstillinger forfatteren med sin bog kaster lys over og (delvist) forklarer – i et forsøg på at råbe befolkningen op, før det er for sent.

En passage i forordet skrevet af Asger Aamund indkapsler i en maggiterning, hvad det er for en vedtagen sandhed, Søren Hansens bog gennemhuller med fakta:

”Igennem de seneste tredive år er det blevet ikke sandheden, men den vedtagne sandhed, at vi ved at begrænse og helst standse den menneskeskabte udledning af CO2, kan tænde og slukke for den globale temperaturudvikling, som var det en lyskontakt. Da vi i de vestlige samfund har svært ved at gennemføre de krævede begrænsninger i CO2-udledningen, er folkemasserne blevet udsat for en massiv hjernevask af FN’s klimapanel (IPCC) med massiv støtte fra politikere og medier.” (s. 5)

Bogens opbygning

Bogen falder i fire dele:

DEL 1: Troens grundlag – klima og energi

med konklusionen, at ”modelberegninger er ikke forskning, og det, der kommer ud af computeren, er aldrig bedre end det, forskerne stoppede ind i den.” (s. 44)

DEL 2: Troens konsekvenser
– for bl.a. energiomlægningen, landbruget og i form af (krav om) ændret levevis og adfærd

DEL 3: Forsvar for troen

  • bl.a. IPCC og COP-møderne, (falsk) sammenkædning med ekstremt vejr, sindelagskontrol og censur

DEL 4: Politikere, medier og offentligheden

  • bl.a. Danmark i rollen som ’foregangsland’, undertrykkelse af fri debat og fanatiske klimaforkæmpere

***

Citatmosaik
Følgende citatmosaik giver et indblik i en række af bogens pointer:

”Det forunderlige er, hvordan troen gennemsyrer de videnskabelige resultater. Alle normale regler og fremgangsmåder for forskning er her suspenderet og erstattet af forvredne konklusioner baseret på misbrugt statistik og fortielse af fakta, der peger i en anden retning.” (s. 11)

”Hvis man dropper besættelsen af CO2, er der masser af helt naturlige fænomener, der fint kan forklare klimaet på jorden gennem de seneste 500 millioner år.” (s. 33)

”Ædrueligt set er en hurtig grøn omstilling komplet umulig. De tekniske løsninger findes ikke, og de praktiske forhindringer er reelt uoverstigelige. Men alligevel tror forskerne indenfor både klima og energi på, at løsningerne er realistiske og kan erstatte fossile brændstoffer i løbet af meget kort tid.” (s. 43)

”(…) det er en farlig illusion, at det grundlæggende problem med sol og vinds ustabilitet kan løses med fleksibelt forbrug.” (s. 61)

”Netop valget af forfattere [til FN-klimapanelets rapporter] er en væsentlig garant for, at rapporterne kun kommer til at indeholde oplysninger, der er i overensstemmelse med klimatroen. I rapporterne finder man således ingen citater fra forskere, der har publiceret artikler med et modstridende budskab.” (s. 83)

”COP-møderne tjener intet fornuftigt formål andet end at fungere som vækkelsesmøder for klima-troen.” (s. 88)

”Det er jo en noget bagvendt form for forskning, hvor man starter med en politisk ønskelig konklusion (”der findes tipping points”) og derefter begynder man at finde beviser på den.” (s. 96)

”Sammenkædningen mellem global opvarmning og ekstremvejr (…) er jo 100% baseret på computerberegninger.” (s. 112)

”Men hvordan har klimatroende forskere så båret sig ad med at påvise, at CO2 er skadelig for planternes vækst? Det gør de primært ved at lade forsøgene simulere det fremtidige klima, som de nu tror, det vil være – eller som computermodellerne har fortalt dem det.” (s. 109)

Filosoffen Karl Popper citeres for: ”Hvis en teori er udformet på en sådan måde, at der ikke er nogen mulighed for at falsificere den, er den ikke videnskabelig.” (s. 111)

FN har påvist at havisen smelter, og den seneste rapport om klimaforandringerne beskriver, hvordan menneskene bidrager til den globale opvarmning ved at forbruge fossile brændstoffer.

I realiteten er bestanden af isbjørne vokset støt, siden man stoppede jagten på dem engang i 1970’erne. Havisens udbredelse er faldet, især om sommeren, men isbjørnene er mest afhængige af havis i forårsmånederne, og her har der ikke været problemer. Om sommeren spiser bjørnene meget lidt, men går i land og hviler sig.” (s. 135)

”Den brede offentlighed tror, at polerne smelter, og isbjørnene er ved at uddø. Intet er fjernere fra sandheden, hvad man kan forvisse sig om ud fra de officielle statistikker.” (min fremhævelse – LN) (s. 144)

”Medierne er næsten 100% med på vognen og yder deres bidrag ved at kvæle en åben og ærlig debat om emnet.” (s. 165)

Vurdering
Det er en fremragende bog, Søren Hansen har skrevet. Pædagogisk og læsset med fakta, data, grafik og statistik (indrømmet: meget svær i visse afsnit for en person som mig uden større kendskab til naturvidenskab, kemi og statistik), men solidt kildebelagt, så enhver kan kigge forfatteren i kortene og efter i sømmene.

Jeg kan ikke nok anbefale ”Troen på klimaet”, fordi den er en slags læse-let-udgave af Johannes Krügers lige så brillante bog 32 myter om klimaet du ikke skal hoppe på. Ikke fordi Hansens er mindre lødig og substantiel, men fordi skriftet ’kun’ er på 157 sider og dermed måske kan nå en bredere kreds?
For folk læser generelt mindre, og på den baggrund har jeg tilladt mig at citere så omfattende, at også den læser, der måtte vælge ikke at anskaffe sig ”Troen på klimaet”, alligevel har en række argumenter ved hånden.

Én ting kan undre såre
Én ting kan undre såre. At den kloge forfatter, der fuldstændigt har gennemskuet propagandaen i klimadebatten, ikke har indset, at præcis den samme propaganda har gjort sig gældende inden for Covid-’pandemien’.

”Der har jo altid været en vis interesse for at holde de værste vildskud væk fra f.eks. Facebook eller Twitter, dels skrupskøre konspirationsteorier og dels påviselige usandheder. Disse fænomener florerede meget i forbindelse med hele Covid-pandemien, hvor der f.eks. blev spredt historier om at vaccinerne i virkeligheden er giftstoffer, som magthaverne vil have sprøjtet ind i folk, for bedre at kunne kontrollere dem – eller det, der er værre.” (s. 131)

Hm! Tøv en kende, hr. Hansen. Der kan skrives side op og side ned om ’vaccine’-skader (anførselstegnene skyldes, at corona-indsprøjtningerne ikke er traditionelle vacciner, men nødgodkendte, eksperimentelle injektioner), men jeg nøjes her med et par få links til perspektivering af, at bedraget i klimadebatten er fuldstændigt parallel med propaganda-bedraget i corona-debatten: Vernon Coleman og Dave Martin er spot on og Antallet af vaccineskadede til mindst 3 ud af 100.

Det hele hænger sammen
For øjeblikket eroderer retsstaten  (jf. fx de mange domme til islamkritikere samt justitsmord i forlængelse af Samtykkeloven); det samme gør den såkaldt frie presse, (jf. her og her og her). Det hele hænger sammen. Beklager.

Samtykkeloven er ligesom fx identitetspolitikken, MeToo-terrorbevægelsen, Black Lives Matter og klima-alarmismen en del af den righoldige værktøjskasse, der er i fuld gang med at blive rullet ud i kampen mod den hvide mand og den vestlige civilisation(s frihedsrettigheder).

Angrebet er orkestreret, faciliteret og finansieret af de globalistiske kræfter ( Mr. Global), og Søren Hansen har slet ikke blik for de mange dukkeførere, der – ud over FN’s klimapanel – trækker i klima-alarmisme-trådene via WHO, WEF, EU, NATO, CIA,  US / UK DEEP STATE m.fl. 

Teaterdemokrati
Det spil, der udfolder sig i Folketinget med tilsyneladende modsætninger mellem rød og blå blok, er at betegne som et teaterdemokrati (udtrykket lånt fra bloggen Snaphanen).

Måske kan dette sidste link Klimaet igen-igen – eller skulle jeg sige klimaløgnen? få Søren Hansen og ligesindede til langt om længe at forholde sig til realiteterne i den systemkritik alene de ikke-statskontrollerede medier og personer har mulighed for at levere?   

At Agenda 2030, klima-alarmismen og den såkaldt grønne omstilling bliver brugt som en af spydspidserne i the Great Reset vil ingen, der har orienteret sig uden om den statsfinansierede presse igennem de seneste 3½ år, være i tvivl om.

***

Faktaboks:   

Søren Hansen: TROEN PÅ KLIMAET. En Hvidbog. Forord af Asger Aamund. Paperback. 176 sider. Forlag Saxo Publish. Vejl. pris 179,95.  Udgivet d. 13.8.2023.

Søren Hansen (f. 1956) er civilingeniør og har været beskæftiget i den private industri. Han har i de senere år brugt meget tid på klimaet og den såkaldt grønne omstilling. Bl.a. i form af bogen ”Klimaplan 2030 – Realisme eller Utopi (2020) og som redaktør af hjemmesiden Klimarealisme.dk.    

Del artiklen her: