ANSLÅR ANTALLET AF VACCINESKADEDE TIL MINDST 3 UD AF 100

WernerBergholz
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

Hvis professor Werner Bergholz fra “Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie” har ret, når han ud fra videnskabelige afhandlinger og statistikker anslår antallet af vaccineskadede til mindst 3 ud af 100, er det mildest talt chokerende. https://www.mwgfd.org/2023/03/pressemitteilung/

Dr. Bergholz formulerer det bl.a. sådan her: Flere undersøgelser, hvor 100 % af deltagerne var under observation, viser, at bivirkninger ligger på mindst 3 %. Dette bekræftes også af officielle data fra det amerikanske militær. Blandt de 2,5 millioner ansatte i militæret var der fx 4 % flere tilfælde af myokarditis og 3 % flere tilfælde af kræft.

Hele pressekonferencen kan ses her.

En høj pris

Det er svært at sige, om det er tilfældet, men hvis Danmark kan sammenlignes med de lande, som Bergholz baserer sin udregning på, vil der være over 100.000 danskere, der er blevet skadet af de eksperimentelle indsprøjtninger. Vi har nu mængder af data, der fortæller, at mRNA-indsprøjtningerne absolut ingen gavnlig effekt har haft. Det er derfor trist også at skulle erkende, at måske rigtig mange danskere har betalt en høj pris for dette eksperiment, der unødvendigt og uden videnskabeligt belæg er blevet påført dem.

Indsprøjtningerne har ikke forhindret smitte (det er endda indrømmet af Pfizer, at vaccinerne ikke blev testet for, om de forhindrede smitte), og data fra mange lande viser negativ effektivitet, dvs. at de virker modsat ved at gøre den vaccinerede endnu mere modtagelig for COVID-19). Dermed kan man ikke engang lave en reel cost/benefit analyse, da der simpelthen ingen benefit er, kun omkostninger. Som Bergholz formulerer det: Vaccinens effektivitet er på minus 300 procent.

At den instans i UK, der udbetaler erstatning til vaccineskadede, har øget antallet af ansatte fra 4 til 80 personer, fortæller lidt om omfanget af skader, der nu indberettes. Dr. Campbell forklarer.

Godartede hensigter?

Den negative effektivitet er en af grundene til, at der er opstået en mistanke om, at mRNA-indsprøjtningerne kunne være biovåben. Som biolog Bret Weinstein har påpeget, er der for mange ting i hele coronaforløbet, der har forårsaget det modsatte af, hvad vi ville forvente, hvis der bag coronatiltagene lå godartede hensigter.

At der reelt ingen pandemi var, og at folk først begyndte at dø i større antal efter mRNA-indsprøjtningernes ibrugtagning demonstreres i grafikken nedenfor. Den er fra den canadiske provins Nova Scotia, og som man ser, lå dødeligheden i pandemiåret 2020 under gennemsnittet.
Dette var altså på det tidspunkt, hvor en farlig dræbervirus huserede, og hvor mirakelmedicinen endnu ikke var tilgængelig. Hvad der skete, efter at mirakelmedicinen blev introduceret, synes at være det modsatte af det forventede.

ExcessDeaths

Del artiklen her: