DANSK FLYGTNINGEHJÆLP MODSIGER LØKKE: FNS FLYGTNINGEPAGT HANDLER OM INTEGRATION, IKKE HJEMSENDELSER

LarsLøkkeRasmussen
Del artiklen her:

Regeringen påstår, at FNs flygtningepagt ikke får nogen betydning. Men hvorfor er Dansk Flygtningehjælp så glade for den, så?

D. 10.-11. december vil statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) underskrive FNs historiske aftale om international migration. Selvom aftalen ikke er juridisk bindende, er den stærkt politisk og moralsk forpligtende. Ordet “forpligte” fremgår således hele 86 gange i aftale teksten. Underskriver Danmark aftalen, vil vi derfor med rette kunne udsættes for internationalt politisk pres til at opfylde aftalens forpligtigelser. Nøjagtigt som f.eks. Donald Trump har presser os i forbindelse med vores løfte om at levere 2 procent af vores BNP til Nato.

Lever vi ikke op tilaftalen vil vi tabe troværdighed, hvilket vil skade vores internationale forhandlingsposition fremover. Selvom vi ikke kan straffes økonomisk for ikke at følge aftalen, vil vi altså blive straffet politisk for det.

Regeringen – der har forsøgt at luske aftalen igennem uden offentlig debat – påstår, at aftalen på ingen måde vil påvirke Danmarks udlændingepolitik. Men kan I huske, da politikerne sagde, at EF bare handlede om samhandel, og aldrig ville blive en politisk union? Internationale aftaler har det med at overraske. Og kan I huske, da Lars Løkke i 2015 blev valgt på lovning om at “straksbremse” migrationen – og efterfølgende lukkede 30.000 migranter ind?

Regeringen påstår i disse måneder, at den går ind for, at vi først og fremmest skal bruge vores ressourcer på at sende flygtninge hjem, ikke på at integrere dem. Så hvorfor vil de skrive en FN-aftale i december, der handler om, at flygtninge skal integreres?

Dansk Flygtningehjælp er ikke overraskende begejstrede for aftalen:

“Med den vil verdens lande arbejde på at forbedre flygtninges liv og levevilkår, hvor de er: At arbejde for at gøre dem selvforsørgende, have adgang til uddannelse, sundhed og føre et normalt og fredeligt liv, mens de af tragiske grunde ikke kan være i deres hjemland.”

Video: Forstår FNs aftale om international migration, Global compact for migration, på 1 minut:

Læs også:

LØKKES FN-AFTALE SIKRER, AT MIGRANTER KAN TAGE SOCIALE YDELSER MED HJEM

TYSKE MINISTRE I OPRØR: VIL IKKE UNDERSKRIVE MARRAKESH-AFTALEN

DER SKER I DISSE MÅNEDER ET STORMLØB PÅ FRIHEDEN

IKKE BINDENDE? ORDET “FORPLIGTENDE” OPTRÆDER 86 GANGE I MARAKKESH-AFTALEN

LØKKES MEDIEAFTALE: KRITISKE ARTIKLER OM MIGRATION SKAL STRAFFES

FN PLANLÆGGER GLOBAL MASSE-MIGRATION

Del artiklen her: