LØKKES FN-AFTALE SIKRER, AT MIGRANTER KAN TAGE SOCIALE YDELSER MED HJEM

FN-aftalen Global compact for migration, den såkaldte Marrakesh-aftale, går stik imod regeringens løfte om at bremse udlændinges ret til sociale ydelser. […]