Depression
Kåre Fog

PSYKISK PARTNERVOLD

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk. I foråret 2019 vedtog Folketinget en lovændring som gør det kriminelt at udøve psykisk vold. I den forbindelse har medierne fremstillet det sådan, at […]

Business Woman
Kåre Fog

KVINDERS REPRÆSENTATION I POLITIK

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk. I 1968 udgjorde kvinder blot en tiendedel af Folketingets medlemmer. Tyve år senere var andelen steget til godt 30 procent, og i 1998 var […]

Loneliness
Kåre Fog

SELVMORD

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk. Flere mænd end kvinder begår selvmord. Tal fra Danmarks Statistik viser, at i årene fra 1981 og frem er det gennemsnitlige antal selvmord 626 […]

Christiansborg-Hest
Kåre Fog

HVAD ER BLEVET SAGT I FOLKETINGET?

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk. En søgemaskine kan give statistik på hvad der er blevet sagt i Folketinget. I perioden juli 2015 til maj 2019 er “kvinders rettigheder” nævnt […]

Women Nobel
Kåre Fog

NOBELPRISER

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk. Ud af 921 personer som har fået tildelt en Nobelpris, er 54 kvinder. De fordeler sig således på de 6 priser: Fred: 107 personer, […]

students
Kåre Fog

SKOLEBØRNS INTERESSE I NATURFAG

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk. Der er lavet en international undersøgelse i 33 lande af skolebørns interesse for naturvidenskabelige fag. Man har stillet 15-årige skolebørn en lang række spørgsmål […]

Solitude
Kåre Fog

ENSOMHED

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk. Der er foretaget en langtidsundersøgelse af mænd i København født omkring 1920. Omkring 1985, da de var ca. 65 år, registrerede man om de […]

Break
Kåre Fog

KRISECENTRE

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk. Der er p.t. i Danmark 58 kvindekrisecentre med i alt 497 pladser. I 2018 var der 50 centre med i alt 559 pladser. Der […]

Hands
Kåre Fog

LEVEALDER

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk. Forskellen i gennemsnitslevealder mellem mænd og kvinder i Danmark er p.t. 4 år. Det er lidt mindre end for halvtreds år siden, da forskellen […]

Skak
Kåre Fog

MÆND ER BEDRE TIL SKAK END KVINDER

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk Der er en enorm overvægt af mænd blandt skakmestre. Kun tre kvinder har gennem skakhistorien formået at komme i Top 100 blandt verdens bedste […]