FORDELINGEN AF KVINDER OG MÆND PÅ DE TI MEST SØGTE UDDANNELSER

Students
Del artiklen her:

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk.

Her er uddrag af de seneste optagelsestal for videregående uddannelser. Tallene i parentes angiver procenttal fra 2013. Man ser at næsten overalt er kønsfordelingen blevet MERE skæv siden for seks år siden (eneste tydelige undtagelse: diplom-ingeniør). Og det i en tidsperiode, hvor der har været voldsomt fokus i den offentlige debat på at udligne kønsforskelle.

Pædagog: I alt 5.956 ansøgere (7.255), heraf 73 procent kvinder (69) og 27 procent mænd (31)

Sygeplejerske: I alt 4.991 ansøgere (4.654), heraf 93 procent kvinder (93) og 7 procent mænd (7)

Medicin: I alt 3.860 ansøgere (3.202), heraf 71 procent kvinder (64) og 29 procent mænd (36)

Diplomingeniør: I alt 3.588 ansøgere (2.764), heraf 26 procent kvinder (21) og 74 procent mænd (79)

Erhvervsøkonomi, HA almen: I alt 3.118 ansøgere (2.872), heraf 35 procent kvinder (36) og 65 procent mænd (64)

Socialrådgiver: I alt 3.056 ansøgere (2.945), heraf 86 procent kvinder (83) og 14 procent mænd (17)

Civilingeniør: I alt 3.531 ansøgere (2.452), heraf 30 procent kvinder (26) og 70 procent mænd (74)

Folkeskolelærer: I alt 3.001 ansøgere (2.974), heraf 60 procent kvinder (58) og 40 procent mænd (42)

Jura: I alt 2.462 ansøgere (2.502), heraf 63 procent kvinder (59) og 37 procent mænd (41)

Psykologi: I alt 2.616 ansøgere (2.122), heraf 79 procent kvinder (77) og 21 procent mænd (23)

https://politiken.dk/indland/uddannelse/art7311750/S%C3%A5dan-ser-fordelingen-af-kvinder-og-m%C3%A6nd-ud-p%C3%A5-de-ti-mest-s%C3%B8gte-uddannelser

Del artiklen her: