DOMSTOL SKAL AFGØRE: GÆLDER SHARIA I EU?

Del artiklen her:

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har taget fat på en interessant sag, som kan få alvorlig betydning for hele Europas fremtid.

Skal islamisk lov, sharia, have fortrinsret overfor europæisk lovgivning, når det gælder muslimer? Svaret burde være oplagt, men det er det ikke for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Domstolen, der allerede nu umyndiggør europæiske vælgere og politikere på en lang række strafferetlige områder til fordel for meget bredt definerede “menneskerettigheder”, har således besluttet at kigge nærmere på sagen.

Dommerens afgørelse kan få vidtrækkende betydning for europæisk lovgivning og herboende muslimers religiøse rettigheder.

Læs også: HVORDAN FUNGERER SHARIA?

Sagen, hvis juridiske navn er Molla Sali v. Greece, handler i sin enkelhed om, hvorvidt islamisk arveret skal kunne erstatte Grækenlands love på området. I Molla Sali v. Greece-sagen har en enke arvet alle pengene fra sin afdøde mand. Ifølge mandens to søstre er denne fordeling af arven i strid med islamisk lovgivning, og de har derfor indgivet sagen for Menneskerettighedsdomstolen, som har valgt at tage den alvorligt.

Hvis sagens afgørelse falder ud til fordel for de to søstre, kan dommen åbne en ladeport af lignende retssager, hvor muslimer med den magtfulde Menneskerettighedsdomstol’s velsignelse kan få afgjort retslige disputter efter religiøse – og ikke demokratiske – love.

Læs også: DANSK-IRANER: KOMMUNERNES SAMARBEJDE MED FORENINGER, DER IKKE TAGER AFSTAND FRA SHARIA, SKAL STOPPES

Juridisk rådgiver fra organisationen Christian Concern siger om sagen:

“Vi håber, at retten følger tidligere domme, der har afgjort, at sharia er i modstrid med det demokratiske samfund. Hvis retten afgør, at sharialov kan bruge i sagen om Molla Sali, vil det betyde, at sharia fremadrettet kan tilsidesætte landes egen lovgning, selvom politikerne er imod.”

Læs om retssagen her.

Læs også: SHARIALOV OG INDAVL: DERFOR ER INTEGRATION AF MUSLIMER ALDRIG LYKKEDES

Del artiklen her: