DF: SÅDAN SER VI FORSVARET OG HJEMMEVÆRNET SMELTE SAMMEN

Del artiklen her:

Dansk Folkeparti ser gerne et mere niveau-delt hjemmeværn, og en delvis sammensmeltning med det almindelige forsvar.

Forsvarsforhandlingerne står for døren og det i en tid, hvor Danmark står i en historisk kritisk sikkerhedsituation. Dette kræver også nytænkning af hjemmeværnet, mener Dansk Folkepartis hjemmeværnsordfører Jeppe Jakobsen.

”Vi skal have lavet en reel overbygning på hjemmeværnet, som skal bringe det meget tættere på det almindelige forsvar. Som det er nu, har forsvaret nærmest ingen reserve, og her vil hjemmeværnet kunne bidrage med soldater og udstyr. Det skal være for de hjemmeværnsfolk, som kan og vil gøre en ekstra indsats,” udtaler Jeppe Jakobsen til NewSpeek.

Tanken om at styrke forsvarets reserverve skal ses i sammenhæng med de ønsker, Dansk Folkeparti også har for det almindelige forsvar. Her er ønsket bl.a., at der skal uddannes langt flere værnepligtige, og at disse skal være del af en mobiliseringsstyrke og en reserve, der kan indsættes, såfremt Danmark trues.

Læs også: DF: SÅDAN FLERDOBLER VI MILITÆRET, UDEN AT DET KOSTER EKSTRA

”Vi ser gerne en sammensmeltning af hjemmeværnet og det almindelige forsvar,” fortæller Jeppe Jakobsen. ”Det skal ske ved, at hjemmeværnets skarpeste enheder indgår i Danmarks reserve sammen med dem, der har afsluttet værnepligten. Hjemmeværnet kan så stå for at varetage den løbende vedligeholdelse af den samlede reserves træning.”

Ifølge Jeppe Jakobsen ønsker Dansk Folkeparti også at række en hånd ud til de danskere, som i fremtiden skulle ønske at gøre en særlig indsats for deres lands sikkerhed.

”Vi ser gerne et mere niveau-delt hjemmeværn, hvor de danskere der kan og vil noget mere, når det gælder forsvaret af Danmark, også skal have muligheden. De skal have det nyeste udstyr og den bedste uddannelse, og bliver en del af forsvarets reserve, som vil blive de første til at blive indkaldt til at støtte politiet, såfremt der sker f.eks. et terrorangreb. Vi ser også gerne på muligheden for, at de får nogle penge får at stå i reserven. De skal ikke mangle noget, hverken når det gælder skudsikre veste, køretøjer eller for den sags skyld pistoler, såfremt en opgave kræver det,” fortæller Jeppe Jakobsen og uddyber, at de lange M95-geværer godt kan virke lidt voldsomme at medbringe til nogle typer af opgaver.

DFeren forklarer, at der med de udvidede muligheder i de mere skarpe enheder også følger krav: ”Det er klart, at de nye skarpe enheder er for dem, som har den fysiske form, og som er parate til at lægge en del flere timer til uddannelse og øvelser, end det almindelige krav på 24 timer årligt. De vil også skulle kunne bestå den fysiske undersøgelse og de kognitive tests, almindelige værnepligtige skal igennem.”

Det betyder ifølge DF-ordføreren ikke, at hjemmeværnet vil blive mere elitært.

”Hjemmeværnet skal fortsat have plads til dem, der vil, og som er i stand til at støtte Danmark. Derfor skal der stadig være plads til de danskere, som ønsker at støtte Danmark på forskellig vis, men som ikke nødvendigvis kan indgå i bevæbnede opgaver. En af hjemmeværnets styrker er den store fleksibilitet. Hjemmeværnet har på et tidspunkt stået for hele Danmarks mission i Kosovo, og samtidig kan de dirigere trafikken ved det lokale cykelløb. De skal træde til der, hvor Danmark har brug for det, og så er det ikke så vigtigt, om truslen kommer udefra eller indefra. Som trusselsbilledet er i dag, giver det ikke mening at skelne mellem fjender fra udlandet og fjender baseret indenfor vores egne grænser. Hvis politiet har brug for vores hjælp, skal vi være der for dem, ligesom vi selvfølgelig fortsat skal støtte det almindelige forsvar,” siger Jeppe Jakobsen og peger på missioner i både Afghanistan, Irak og Mali, hvor hjemmeværnet har været indsat.

Læs også: OBERST: DERFOR SKAL HJEMMEVÆRNET INDSÆTTES BEVÆBNET

Med hensyn til bevæbning, er Dansk Folkepartis holdning den samme som tidligere chef i Hjemmeværnet Eigil Schønning, der ønsker, at hjemmeværnssoldater i højere grad er i stand til at forsvare sig selv og andre, når de indsættes til opgaver, der indebærer bevæbnede modstandere. ”Hvis der er en bevæbnet terrorist på fri fod, eller det handler om bevogtning af et gerningssted knyttet til bevæbnede bander, så skal hjemmeværnet som udgangspunkt være bevæbnet, hvis de indsættes. Derfor ser jeg også gerne, at de mere skarpe enheder i hjemmeværnet kan bevæbne sig med pistol. Der kan sagtens være situationer, hvor en modstander er bevæbnet, men hvor de lange geværer ikke vil være passende til opgaven.”

Jeppe Jakobsen forventer, at hjemmeværnet fremover vil arbejde mere sammen med politiet.

”Vi ser meget gerne, at hjemmeværnet i langt højere grad træner sammen med politiet. Vi forudser, at der i fremtiden vil være flere situationer, hvor hjemmeværn og politi vil skulle arbejde sammen om at sikre tryghed og sikkerhed i samfundet. I den forbindelse håber vi, at både private og offentlige virksomheder vil vise den fornødne fleksibilitet. Det vil være meget sørgeligt at se især offentlige ledere sige nej til, at en ansat kan blive indsat som hjemmeværnssoldat, hvis Danmark rammes af for eksempel et terrorangreb,” siger Jeppe Jakobsen.

”Allerhelst så vi, at indsættelse med hjemmeværnet i krisesituationer kategoriseres som borgerligt ombud,” siger han og påpeger, at det selvfølgelig ikke skal være, hvis der er brug for regulering af trafikken ved det lokale kræmmermarked.

”Men hvis der kommer undtagelsestilstand, som vi har set i Frankrig, eller vi rammes af et alvorligt angreb, der truer med at tømme politiets ressourcer fuldstændigt, så er det i alles interesse, at hjemmeværnet kan støtte op med al den sikkerhed, vi som samfund har brug for.”

Del artiklen her: