DANSK FOLKEPARTI STILLER SPØRGSMÅL TIL ERHVERVSMINISTER RASMUS JARLOV OM HALAL

(Foto: Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen)
Del artiklen her:

Dansk Folkeparti vil stoppe erhvervsministeriets praksis med at tillade en halal-industri, der sender penge til radikale islamister.

Hver gang man køber et produkt, som er halal-certificeret, så ryger en del af pengene videre til radikale islamister. Det er nemlig radikale organisationer – især den wahhabistiske Muslim World League – der tjener penge på at udstede halal-certifikater.

Den praksis har Dansk Folkeparti længe ønsket stoppet. Derfor har udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) sendt en række spørgsmål til erhvervsminister Rasmus Jarlov (K). Det fortæller Martin Henriksen i en mail til NewSpeek.

Martin Henriksen vil bl.a. høre, om Rasmus Jarlov vil gøre halal-mærkning mere tydelig, så forbrugerne har bedre muligheder for at vælge, hvilket produkt vil de betale for:

“Ministeren bedes redegøre for, om regeringen vil pålægge fødevareproducerende virksomheder at mærke deres produkter med, at der er betalt en halalafgift, fordi produktet er halalslagtet. Det bemærkes, at EU forbyder mærkning med slagtemetode, hvorfor spørgsmålet alene går på, om man kan pålægge virksomhederne at oplyse, om der er betalt halalafgift for produktet,” skriver Martin Henriksen bl.a. i sit § 20-spørgsmål til den nye erhvervsminister.

Derudover ønsker Martin Henriksen, at både politikere og forbrugere får mere viden om, hvor mange penge danskerne sender videre til de islamistiske halal-organisationer:

“Ministeren bedes redegøre for, om ministeren vil bede Danmarks Statistik om at pålægge fødevareproducerende virksomheder, der anvender den muslimske slagtemetode, om at indberette de afgifter, de betaler til muslimske trossamfund, så befolkningen kan blive oplyst om størrelse, omfanget og udviklingen i disse afgifter.”

Muslim World League, der står for en stor del af halal-certificeringen globalt, har hovedsæde i det konservative Saudiarabien. Herfra spreder Muslim World League den meget brutale wahhabi-islam verden over ved at bruge halal-pengene på bl.a. opførelse af moskeer, uddannelse af imamer, trykning af bøger m.v.

På Muslim World Leagues hjemmeside anbefaler organisationen en række tidsskrifter og bøger. I bogen Zakat and Fasting (s. 14-15, kopi her) fortælles det, at 1/8 del af zakat (en årlig islamisk skat på 2,5 procent) skal gå til “mujahedinerne – dem der kæmper i hellig krig” – altså terrorisme.

Muslim World League er under anklage for at støtte terrororganisationerne Al Qaeda og Hamas.

Læs også:

https://newspeek.info/halal-milliarder-gaar-til-jihadisme-erhvervsminister-rasmus-jarlov-vaagn-op/

FORBYD SLØR OG HALAL, SÅ REJSER DE AF SIG SELV…!

LIBERAL UNGDOM: JA TAK TIL STRØMPISTOLER OG SKYDEVÅBEN TIL SELVFORSVAR

GIV DANSKERNE RET TIL SELVFORSVAR MED SKYDEVÅBEN

RAMADAN-RASERI: RYSTEDE BABY TIL DØDE

NEWSPEEK MENER: STOP UDENLANDSK FINANSIERING AF MOSKEER! – OG SÅDAN SKAL DET GØRES

Del artiklen her: