NEWSPEEK MENER: STOP UDENLANDSK FINANSIERING AF MOSKEER! – OG SÅDAN SKAL DET GØRES

Moske Rovsingegade Københavns Stormoské wiki
(Foto: Moskeen på Rovsingegade i København, der er sponsoreret af det islamistiske styre i Qatar)
Del artiklen her:

(Foto: Københavns Stormoské i Rovsingsgade. Moskeen er finansieret af den radikale islamist Emir Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani fra Qatar, et land der i disse år kritiseres for dets voldsomme eksport af radikal islam)

Olierige islamister bruger deres bugnende pengetanke på at finansiere anti-demokratiske kræfter i Vesten. De underminerer vores fredelige og demokratiske samfund.

NewSpeek leder.

Olierige golfstater, velbeslåede enkeltpersoner og terrororganisationer som det Muslimske Broderskab donerer årligt milliarder på at fremme radikal islam i Vesten. Mens europæiske myndigheder kæmper forgæves for at stoppe radikalisering blandt især unge muslimer, skyder ekstremistiske moskeer op overalt som svampe i en fugtig sensommer.

I TV2s dokumentar Moskeerne bag sløret var det ikke muligt at opdrive en enkelt moderat moské, som ikke prædikede imod dansk lov. I en rundspørge, udført af samme TV-kanal, tog kun én ud af ni moskeer afstand fra den muslimske terrorbevægelse Islamisk Stat.

Læs også: SKJULT KRIGSFØRELSE? RAPPORT: ISLAMISKE LANDE STØTTER RADIKALE KRÆFTER I VESTEN

Vil man finde roden til radikalisering, skal man altså kigge dér, hvor islam udbredes, nemlig moskeerne.

Det er selvsagt uhyre vigtigt, at Danmark stopper radikalisering af muslimer, såfremt vi skal undgå, at den nuværende krise med terror og den bogstavtro islam, som også findes blandt mange indvandrerbander, ikke bare vokser og vokser.

Loven er klar

Trossamfund, moskeer og religiøse foreninger skal følge Grundloven.

§ 67 forbyder således trossamfund, der prædiker imod den danske kulturs sædvaner og vores offentlige orden, herunder kvinders ligeværd og demokrati:

“Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

§ 78 stk. 2, som også mange venstreradikale foreninger formentlig forbryder sig imod, forbyder foreninger at støtte vold:

“Foreninger, der virker eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.”

Løsninger

1) For overhovedet at kunne sætte en stopper for de radikale kræfter i vores samfund, er vi nødt til at vide, hvor de findes. En fjende, som vi ikke ved, hvem eller hvor er, er særlig farlig; og et land, som ikke ønsker at identificere sine fjender, går sin egen undergang i møde.

Derfor er vi nødt til at supplere den nuværende liste over udenlandske hadprædikanter til også at indbefatte herboende radikale prædikanter, foreninger og bedehuse (moskeer, kirker, templer osv.). Der er ingen grund til at begrænse indsatsen til kun at omfatte islam, for selvom langt de fleste terrorister og anti-demokratiske kræfter findes i muslimske miljøer, kan de teoretisk set også findes andre steder.

Ingen på denne liste bør kunne modtage finansiering – heller ikke fra udlandet – til religiøse aktiviteter. Som en sidegevinst kan denne liste deles med kommunerne således, at de ikke – som det så ofte sker – inviterer radikale kræfter til at undervise børn, forestå integrationsarbejde og anti-radikaliseringsprojekter.

Læs også: KØBENHAVNSK FOLKESKOLE SENDER UVIDENDE ELEVER TIL JIHAD-MOSKÉ

2) Modtagere af finansiering til bedehuse skal kunne dokumentere, at pengene ikke kommer fra radikale kræfter, som derved køber sig indflydelse på stedet og menigheden. Udenlandsk finansiering skal slet ikke være mulig, da det vil være for let for fjendtligsindede at skjule, hvor pengene i virkeligheden kommer fra. Alternativt skal Udlændingestyrelsen, som også nu står for at vedligeholde listen over udenlandske hadprædikanter, godkende giveren – et undersøgelsesarbejde, som den, der ansøger om lov til finansiering, bør betale for.

3) Bedehuse skal underskrive en erklæring på, at de sætter demokratiske love over religiøse love/regler/traditioner, at de ikke vil modarbejde integration, og at de ikke prædiker eventuelt voldelige budskaber fra deres hellige skrifter. I denne forbindelse vil det være en stor hjælp for imamer og moskeer, at staten udarbejder en Koran (Allahs åbenbaringer) og en Sunna (Muhammeds liv og sædvaner), hvor det er tydeligt hvilke passager, der strider imod dansk lov.

Del artiklen her: