FORBYD SLØR OG HALAL, SÅ REJSER DE AF SIG SELV…!

Hvis vi gør det umuligt i praksis at leve som islamist i Danmark, vil mange uintegrerbare ikke-vestlige udvandre, og langt færre vil søge hertil. […]