DOM I SAG OM KRITIK AF ISLAM

(Foto: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol)
Del artiklen her:
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afsagt dom i en sag om kritik af muslimernes profet. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afsagt dom i en sag om kritik af islam. Den dømte, der kommer fra Østrig, straffes med bøde for at have sagt, at muslimernes profet Muhammed er pædofil. Muhammed giftede sig ifølge de islamiske skrifter med Aisha, da hun var seks år gammel og havde samleje med hende,da hun var ni. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som også gentagne gange har forhindret Danmark i at udvise kriminelle udlændinge, begrunder dommen med, at man ikke må bruge sin ytringsfrihed, hvis det sårer andres religiøse følelser. For det andet skal man holde igen med kritik af Muhammed for at sikre religiøs fred (underforstået: ikke vække muslimsk aggression). Europa-domstolen bakker således op om den oprindelige dom, afsagt af den østrigske domstol: “Retten vurderer, at den oprindelige dom (fra Østrig, red.) er korrekt, når den kræver, man skal balancere ytringsfriheden med andres ret til beskyttelse imod at få sine religiøse følelser såret, og at man skal bevare den religiøse fred,” fastslår domstolen bl.a. Dommen åbner for en ladeport af retssager imod kritikere af islam og er et alvorligt angreb på europæernes ytringsfrihed, demokrati og humanistiske tradition med traditionel religionskritik. Læs også:
LÆKKET GOOGLE-RAPPORT OPFORDRER TIL CENSUR: YTRINGSFRIHED ER DÅRLIGT FOR ØKONOMIEN OG DEMOKRATIET
KOMIKER NIKKER VERBALE SKALLER TIL “FAKE FEMINISTS”: MENNESKERETTIGHEDER FOR VOLDTÆGTSMÆND?
JURA-PROFESSOR: MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION UNDER PRES
TRUMP VIL TRÆKKE USA UD AF FNs MENNESKERETTIGHEDSRÅD
INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER PROBLEMATISERER YTRINGSFRIHEDEN

Del artiklen her: