STORT FLERTAL AF VÆLGERNE: MIGRANTER KOMMER PÅ GRUND AF PENGE, IKKE KRIG

(Foto: Flygtninge og migranter)
Del artiklen her:

Et klart flertal af de danske vælgere mener, at migranter kommer til Europa for at få vores penge.

Analyseinstituttet Századvég Foundation har adspurgte 1000 mennesker i hvert af de 28 EU-lande om, hvorfor de tror migranter kommer til Europa. Undersøgelsen, der har fået navnet Project 28 viser, at et klart flertal på 54 procent tror, at de kommer af økonomiske grunde og for at få overførselsindkomst. Kun 39 procent af EU-borgerne tror, at migranter er ægte flygtninge.

Blandt de danske vælgere tror 56 procent ifølge undersøgelsen, at migranter kommer af økonomiske grunde. 37 procent af danskerne tror, at de er ægte flygtninge.

(Data: Uddrag fra rapporten Project 28, der viser europæernes holdning til migranter)

Læs også:

FLERTALLET AF EUROPÆERNE: DE FLYGTNINGE ER IKKE ÆGTE FLYGTNIGE

UNGE I AKTION MOD FLYGTNINGESTRØMMEN: “RYK SAMMEN, DER KOMMER FLERE!”

ALARM: FLYGTNINGE MEDBRINGER MULTIRESISTENT TUBERKULOSE

OXFORD-PROFESSOR: 135 GANGE DYRERE AT HJÆLPE FLYGTNINGE HER END I NÆROMRÅDET

Del artiklen her: