SOLDATER INDSAT MOD STENKASTERE PÅ SJÆLLAND

(Foto: Hjemmeværnssoldater (foto: Forsvaret))

Stenkast har gjort motorvejsbroer farlige for NATO.