TERROR ELLER DRENGESTREGER? 20 OVERLAGTE ANGREB PÅ BRANDFOLK NYTÅRSNAT

Stadigt større dele af Danmark er blevet farligt område for danske myndigheder. Imens hersker imamer og muslimske fædregrupper frit. […]