LØSNEDE HJULBOLTE, STENKAST FRA BROER OG AFBRÆNDTE BILER: DANMARK UNDER MASSIVT ANGREB FRA LAVTEKNOLOGISK JIHAD

Del artiklen her:

Et massivt had mod danskere og danske myndigheder gennemtrænger mange indvandrermiljøer. Kombineret med en religion, der prædiker vold mod “vantro”, er dette en farlig cocktail.

Af Nicolai Sennels

Hvad er forskellen på grove drengestreger og islamisk terror? Motivet. Grove eller direkte ondskabsfulde drengestreger sker ukoordineret og uden større formål. Islamisk terror begås af personer opdraget i tankesæt, der ønsker fjendens undergang.

Det er netop dette tankesæt, mange muslimer opdrages i. Man skal ikke undervurdere, hvor stærkt Koranens budskab om hellig krig præger den muslimske ungdom. Mens europæiske skatteydere troligt går på arbejde hver morgen, har politikere brugt vores surt optjente skattekroner på at brødføde indvandrere, der som tak har opdraget en generation af jihadister.

80 procent af unge tyrkere i Holland ser “intet galt” i at føre jihad imod ikke-muslimer. Det meget høje tal skal ses i lyset af, at tyrkere anses for at være blandt de mere vestligt indstillede muslimer. 27 procent af alle unge franskmænd og 14 procent af alle unge briter under 25 sympatiserer med jihad-bevægelsen Islamisk Stat. Dette inkluderer efter al sandsynlighed et meget stort flertal af unge muslimer i de to lande. Tallene stemmer fint overens med, at 75 procent af muslimerne i Europa mener, at Koranen – en bog, der hundredevis af steder prædiker vold mod ikke-muslimer – skal tolkes bogstaveligt.

Indtil videre er der registreret over 400 tilfælde af løsnede hjulbolte. Forleden oplevede en kvinde, at forhjulet røg af hendes bil. Stenkast fra motorvejsbroer har kostet liv og sætter endnu flere på spil, og bilafbrændinger fortsætter med uformindsket styrke, selvom medierne ikke længere rapportere om dem. Ifølge dokumentationsprojektet Danmark-i-brand.online er der alene de seneste 30 dage brændt 154 biler af.

I næsten samtlige tilfælde, hvor gerningsmanden er identificeret, har der været tale om ikke-vestlige indvandrere.

Islamisk Stat har længe i deres konstante og massive propaganda opfordret til lavteknologisk jihad efter “de forhåndenværende søms princip”. Den massive livsfarlige kriminalitet mod uskyldige begået af unge opdraget i Koranens voldelige budskab er ikke drengestreger. Fjenden i blandt os har opdraget sine børn efter en religion, er hader os og vores samfund, og de handler derefter.

Generation Jihad er blevet store, og konsekvenserne er stadigt mere påtrængende. Danmark er under angreb. Erkend det.

Del artiklen her: