LØSNEDE HJULBOLTE, STENKAST FRA BROER OG AFBRÆNDTE BILER: DANMARK UNDER MASSIVT ANGREB FRA LAVTEKNOLOGISK JIHAD

Et massivt had mod danskere og danske myndigheder gennemtrænger mange indvandrermiljøer. Kombineret med en religion, der prædiker vold mod “vantro”, er dette en farlig cocktail. […]