MIGRANTER OG FLYGTNINGE ØGER CO2-UDLEDNING MED HUNDREDTUSINDER AF TONS

Del artiklen her:

Migration og flygtninge kan mærkes i Danmarks CO2-regnskab.

Der er rigtig mange ting, som udleder CO2. Det udleder CO2 når vi tænder for komfuret (strømproduktion), kører i bus og tog (fossile brændstoffer) og bygger vindmøller (strømforbrug og opvarmning af materialer). I øvrigt producerer vi mennesker også CO2 hver gang vi ånder ud.

Jo flere mennesker, jo mere CO2 bliver der produceret i forbindelse med alt fra produktion af mad og tøj, transport og husbyggeri til lys, varme og elektronik.

I Danmark producerer hver enkelt borger gennemsnitligt 14,5 tons CO2 årligt.

I 2015 søgte 21.316 personer asyl i Danmark. Med 14,5 tons per borger i landet svarer dette til en øgning i Danmarks CO2-regnskab med 309082 tons. Hvis ikke disse asylansøgere og flygtninge sendes ud af Danmark igen, løber dette op på næsten en million tons på kun tre år!

Sammenhængen imellem de mange former for indvandring og vores CO2-regnskab synes helt at have undgået klimaforkæmpernes opmærksomhed.

Læs også:

OVERBEFOLKNING: BETAL FATTIGE I OVERBEFOLKEDE LANDE FOR AT FÅ FÆRRE BØRN

KLIMA-HYKLER: UFFE ELBÆK HAR FLØJET OP MOD 100 GANGE PÅ KUN FIRE ÅR

NEWSPEEK TV: FNs KLIMAKONFERENCE OPVARMES MED STORE DIESEL-MOTORER MIDT I BONN

KLIMAEKSPERT OM PARIS-AFTALE: KOSTER EN FORMUE, NÆRMEST INGEN EFFEKT

CHAMPAGNE-SOCIALISTER: ALTERNATIVETS DYRE DRIKKEVANER

Del artiklen her: