MASSE-“VACCINATIONS”-KAMPAGNEN I LYSET AF NÜRNBERGKODEKSET

SigmundRascher
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

Biologerne Bret Weinstein og hustru Heather gennemgår i en podcast Nürnbergkodekset og viser, hvordan samtlige punkter er blevet overtrådt under den erklærede pandemi.

Jeg kan varmt anbefale at se deres analyse, der som sædvanlig er af meget høj kvalitet.

Til dem, der gerne vil have et mindre tidskrævende og dansk indlæg om emnet, kommer her, inspireret af Weinstein, mine egne overvejelser omkring, hvorledes Nürnbergkodekset er blevet overtrådt.

For at minde om, hvor tæt både tidsmæssigt, geografisk og følelsesmæssigt vi er på de begivenheder, der ligger til grund for Nürnbergkodekset, begynder jeg med en lille beretning, jeg har fra min far:

Dachau
I efteråret 1944 ringede telefonen i min fars barndomshjem, Højskolegården i Hadsten. Kun min far var hjemme, så han tog den. Det var en dame fra Røde Kors, som lagde ud med at spørge min far: Hvor gammel er du? Jeg er 14, svarede han. Godt, så er du gammel nok til at tage imod denne besked, svarede damen. Din far er blevet flyttet fra lejren ved Neuengamme til en lejr uden for byen Dachau.

Damen forklarede min far videre, at man i Røde Kors intet vidste om denne lejr. Min far og min farmor fandt først ud af, hvad det var for et sted, da min farfar kom hjem igen og kunne berette om, hvad der foregik dernede, og det var nu nok en god ting, at de ikke vidste noget før bagefter.

Efter befrielsen af kz-lejren ved Dachau, blev det afsløret, at læger havde udført medicinske forsøg på mennesker, der ikke havde mulighed for at sige “nej tak”. I retsopgøret efter krigen hængte man 7 læger for den slags aktivitet, og man udarbejdede efterfølgende Nürnbergkodekset, der i detaljer nedlægger retningslinjer for, hvad man i medicinens navn må og ikke må med hensyn til eksperimenter på mennesker.

Tillid til magthavere og myndigheder

Indtil for 3 år siden var jeg i min uendelige naivitet overbevist om, at dette naturligvis aldrig kunne ske igen. I dag ved jeg bedre, for det er faktisk lige sket igen – desværre uden at ret mange danskere har bemærket det. De vil derfor stadig regne det for utænkeligt, at medicinske forsøg kan blive påført mennesker i den civiliserede verden uden det essentielle informerede samtykke, der er en del af Nürnbergkodeksets krav, hvis et medicinsk forsøg skal regnes for lovligt. Blind tillid til magthavere og myndigheder er blevet standard, fordi vi i min generation aldrig nogensinde har haft grund til at betvivle disses velmenenhed.

Som de lækkede tekstbeskeder fra den britiske sundhedsminister viste, var det bevidst, at man skræmte folk fra vid og sans (citat: we frighten the pants off everyone with the new strain) for at kunne implementere visse tiltag, som under normale omstændigheder ville udløse modstand fra borgerne.

Den kunstigt fremkaldte angst for COVID-19 koblede i den grad folks sunde fornuft fra, og derfor har kun et mikroskopisk mindretal før, under eller efter masse-“vaccinations”-kampagnen opdaget, at mRNA-indsprøjtningerne var et eksperiment i strid med internationale konventioner.

Punkt 1

Her er min oversættelse og sammendrag af kodeksets punkt 1 (se den fulde tekst på engelsk fx her).

Det frivillige samtykke fra hver forsøgsperson er absolut essentielt.

Dette betyder, at personen, der deltager, skal have sin frie vilje til at træffe sit valg uden noget element af pres, svig, bedrag, tvang, overgreb eller former for skjult tvang; og skal have tilstrækkelig viden og forståelse for, hvad proceduren indebærer, således at han kan træffe en oplyst beslutning.

Her er et lille indblik i, hvad jeg personligt mener, at overtrædelserne fx består i:

Der blev fra start lagt hårdt pres på alle, for at de skulle tage indsprøjtningen. De uvaccinerede blev udskammet af politikere, der gladelig insisterede på, at livet skulle gøres så besværligt som muligt for dem, der forbeholdt sig ret til at bestemme over egen krop. Dette er en overtrædelse vedr. det i Nürnbergkodekset omtalte pres eller skjulte tvang (formuleret således på engelsk: “or other ulterior form of constraint or coercion”).

Man hævdede fra myndighedernes side, at indsprøjtningerne standsede smitte. Dette var usandt, og indebærer således, at der blev anvendt bedrag, for at motivere befolkningen til at acceptere den eksperimentelle gen-terapi.

At mRNA-indsprøjtningerne blev promoveret som vacciner, hvilket de absolut ikke er, kan også i allerhøjeste grad betegnes som anvendelse af bedrag i bestræbelsen på at lokke folk ind i eksperimentet.

Dødeligheden ved COVID-19 blev også stærkt overdrevet. Havde befolkningen vidst, at dødeligheden var den samme som for en almindelig influenza, havde det været sværere at motivere folk til at acceptere indsprøjtningen. Den stærkt overdrevne dødsrate var således også et bedrag.

Ingen blev informeret om, hvad indsprøjtningerne indeholdt, hvordan de angiveligt skulle virke, og at det var en ny eksperimentel teknologi aldrig før afprøvet på mennesker.

Jeg mangler stadig at møde en eneste “vaccineret” person, som har den fornødne fundamentale forståelse for proteinsyntese til at kunne vurdere, hvad der nøjagtigt skulle lægges krop til. Dermed er Nürnbergkodeksets krav om informeret samtykke klart blevet overtrådt: Ingen har haft en jordisk chance for at træffe en oplyst beslutning.

Punkt 2

Af kodeksets punkt 2 fremgår det, at eksperimentet ikke i sin natur må være overflødigt. Også her har en overtrædelse fundet sted, da mRNA-indsprøjtningerne ikke virkede som lovet, og fordi allerede til rådighed stående midler (ivermectin, hydroxychloroquine etc.) havde løst opgaven sikrere, billigere og mere effektivt.

Punkt 3

Punkt 3 lyder: Eksperimentet skal være baseret på resultaterne af dyreforsøg og på viden om sygdommens naturlige historie, så forventede resultater berettiger udførelsen af eksperimentet.

Her må jeg næsten trække på smilebåndet, for alle tidligere dyreforsøg med mRNA har været katastrofale. Ifølge vaccineekspert, professor Dolores Cahill, døde mellem 20 og 100% af forsøgsdyrene i alle forsøg med mRNA-vacciner, så dette diskvalificerer naturligvis, at man går videre til forsøg med mennesker.

Hvad angår “sygdommens naturlige historie“, så er den blevet grundigt mørklagt. Eksperter, som først ytrede stor mistanke om en laboratorielæk, ændrede pludselig holdning efter et telefonmøde med verdens mest magtfulde sundhedsbureaukrat, Anthony Fauci, og engagerede sig sidenhen i at producere artikler, der skulle mane enhver mistanke om en laboratorielæk i jorden.

I dag er der massiv evidens for, at virusset stammer fra laboratoriet i Wuhan, og det er således klart, at også denne del af punkt 3 er blevet overtrådt.

Punkt 5

Punkt 5 lyder: Intet eksperiment må udføres, hvis der er en a priori grund til at tro, at død eller lemlæstende skader vil forekomme.

Som dr. Malhotra har dokumenteret, har mindst 1 ud af 800 oplevet en livsændrende skade efter injektion med mRNA-teknologien. Dette vidste Pfizer inden ibrugtagningen af deres produkt.

Man kan så fundere over, om Pfizer først gør sig skyldig i overtrædelse, da de først selv testede på mennesker, og regeringerne efterfølgende gør sig skyldige i overtrædelse, da de presser befolkningerne ind i et eksperiment, som Pfizers data allerede havde vist, ville resultere i lemlæstelse for 1 ud af 800 forsøgspersoner. Én ting er sikkert: overtrædelse af punkt 5 er et faktum, da dyreforsøgene, jeg nævnte tidligere, alle viste, at mRNA-teknologien var meget risikabel.

Der kunne skrives en hel bog om overtrædelserne af Nürnbergkodekset under “pandemien”. Hvad jeg her er kommet med, er kun et lille indblik i problematikken, sådan som jeg ser den.

—-

Herunder har jeg fra dr. Joseph Sansones Substack kopieret lidt af hans omtale af den anmodning om en storjury, som netop er blevet sendt til guvernøren i New Jersey. Som det fremgår nederst er også overtrædelse af Nürnbergkodekset nævnt blandt de påståede forbrydelser, der forlanges en undersøgelse af.

The National American Renaissance Movement has presented an 82 page Grand Jury Petition with Exhibits and an Executive Summary to the Governor of New Jersey, his Attorney General and twenty-one county Prosecutors requesting a criminal investigations into the crimes of Covid-19.

Numerous crimes are cited and commented on. They include:

State crimes: Racketeering, Murder, Conspiracy, Aggravated Assault, Domestic Terrorism, Fraud, Official Misconduct, Corporate Misconduct, Producing or Possessing chemical weapons and biological agent…

Federal crimes incorporating the State crimes previously listed and to include Bioweapons violations, Gain of Function Violations, Treason, Misprision of Treason, Genocide, Crimes Against Humanity and False Information and Hoaxes.

Violations of both the New Jersey State Constitution and the Constitution of the United States of America as well.

Violations of the Nuremberg Code.

Attached to the Petition is a list with 147 exhibits   Most of the listed exhibits are imbedded through links in the narrative text.

A Persons of Interest list is also contained in the Petition and names 65 individuals and or organizations which law enforcement should be interested in interviewing for various reasons.

Del artiklen her: