UMULIGE SAMTALER OG DIALOGER? SIKKERT, MEN VI MÅ BLIVE VED

Arnstberg
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.

Der er uendeligt meget at skrive om inden for New World Order, og så måske alligevel ikke?

Med artiklen TO VIGTIGE BRIKKER I DEN GLOBALISTISKE DEPOPULATIONS-AGENDA ER LANGT OM LÆNGE SÅ NOGENLUNDE PÅ PLADS I ONDSKABENS PUSLESPIL er jeg – i egen selvforståelse! – så nogen lunde ved at komme til vejs ende.

Vel at mærke alene i den forstand at det ikke mere er muligt at lukke øjnene for den igangværende bevægelse mod én verdensregering bestående af ikke-valgte psykopater i forskellige varianter. I form af en ’cabal’, en alliance af ’evil-doers’, som har været i gang i generationer.
Det står også nagelfast, at et redskab i deres værktøjskasse er forgiftning og svækkelse af verdens befolkninger, der kan understøtte deres modbydelige depopulations-agenda.

***

Dagens indlæg henviser til to centrale diskussioner / temaer. Den første tekst er en kommentar af Karl-Olov Arnstberg: Om att väcka sina vänner, som mange frihedskæmpere sikkert kan identificere sig med.
Også jeg har mistet adskillige venner og gode bekendte. Senest på grund af min stillingtagen til de israelske magthaveres folkemord.
   Ingen offerretorik herfra, alene en nøgtern konstatering. Hvor tidligere meningsfæller, jeg har opfattet som skarpe, slet ikke kan tage ind, at etableringen og udviklingen af staten Israel hviler på løgn på løgn.

Douglas Murray kan tilsvine Norman Finkelstein, så meget han vil. Det ER et folkemord og etnisk udrensning, der er i gang i Gaza. Douglas Murray er i øvrigt et skoleeksempel på en såkaldt intellektuel, der åbenbart ikke kan bære at blive lukket ud af det gode selskab.
Han er så langt fra alene. I Danmark står medløberne i kø. Især blandt akademikerne. Eller måske er de ”bare” hjernevasket?

***

Den anden tekst handler om uenigheden mellem Mattias Desmet og Peter Breggin, som NewSpeek tidligere har adresseret.
Uenigheden er vigtig at få belyst, for det gælder om at lave så korrekte analyser som muligt. Hvilken af de to positioner er mest dækkende?

***

KARL-OLOV ARNSTBERG

”Vi ska förflytta oss åtta år tillbaka i tiden och ett meningsutbyte jag hade med två av mina då närmaste vänner. Thomas är den ene. Vi har känt varandra sedan mitten av sjuttiotalet. Thomas är genomhygglig, hjälpsam och generös. Det gäller för Lasse också, med det tillägget att Lasse är en bra lyssnare och kan ge kloka råd när man behöver prata om ett eller annat som är bekymmersamt. Också vår vänskap går långt tillbaka i tiden.

I december år 2013 lyckades Gunnar Sandelin och jag få in en helsidesannons med reklam för vår bok ”Invandring och mörkläggning. Det resulterade i en mediestorm. Thomas sa: ”Det där var onödigt”.
Jag minns den formuleringen, därför att den är så avslöjande för hur vänster-mainstream-personer uppfattar tryck- och åsiktsfrihet. Varken Thomas eller Lasse skulle ens drömma om ifrågasätta dessa rättigheter, men de förstår inte riktigt att koppla dem till en existerande verklighet, och inte heller till vad de själva tänker och vill ha sagt, därför att de går ju aldrig mot strömmen. När Gunnar och jag hade skrivit en del två av ”Invandring och mörkläggning” och de fick varsitt ex, så var det självklart för dem att bara hålla tyst. Jag har ingen aning om ifall de läste den.

Nu var det 2016, efter massinvandringen hösten 2015, och det svenska förfallet syntes allt tydligare. Medierna klarade inte att tiga utan varvade sina beskrivningar av Sveriges självförvållade katastrof med den sedvanliga retoriken som levererades i ett allt högre tonläge. Aj, vad rasismen och nazismen måste bekämpas i dessa onda tider! Refugees welcome!

När jag hade läst en dyster men realistisk framtidsprognos som Patrik Engellau skrivit på sin blogg, mailade jag länken till Thomas och Lasse. Där ges en koncentrerad beskrivning av vad som förmodligen väntar oss.

Både Thomas och Lasse tvärvägrade att läsa det som Patrik Engellau skrivit. De förstod inte att det handlade om svensk verklighet, vad som väntade oss på grund av massinvandringen. De tolkade det som politik och båda blev väldigt arga på mig, på Patrik Engellau och, för den delen, alla som spred hat i offentligheten.

Vad skulle jag ha gjort med dessa mina vänner? De behövde givetvis inte ha samma politiska hållning som jag. För övrigt vet jag inte riktigt hur min egen ser ut. I de flesta frågor är jag väl höger, i en del antagligen vänster. Men den svenska kollaps som pågick, den ägde inte bara rum i politiken, till höger eller till vänster. Den var ju på riktigt!

Lojala med en svensk elit som ljuger och lurar dem. Sådana var dessa mina vänner, vid sidan av allt det jag uppskattade hos dem.
Sådana är fortfarande antagligen en majoritet av Sveriges medborgare. Att de medverkar till att våra barn får ärva ett skitland, ett farligt land, det är svårt att ta. När jag satte vår vänskap på spel ledde det inte till något uppvaknande.

Det var helt enkelt ingen framkomlig väg.”

Som sagt: Også i Danmark står ”de intellektuelle” medløbere i kø. Ingen nævnt, ingen glemt.

***

MATTIAS DESMET OG DR BREGGIN

John Leake indleder sin artikel Mattias Desmet Invites Dr. Breggin to TalkReflections on a disagreement – med disse ord:

”Af alle de uenigheder, jeg har observeret i de senere år, så er den mellem den belgiske kliniske psykolog, Mattias Desmet, og den amerikanske psykiater, Peter Breggin, den der slår mig som en af de mest besynderlige.”   

Her kommer artiklen i sin fulde længde på engelsk:

“Of all the disagreements I’ve observed in recent years, that between the Belgian clinical psychologist, Mattias Desmet and the American psychiatrist, Peter Breggin strikes me as one of the most peculiar.

Dr. McCullough and I are staunch admirers of Dr. Breggin and we devoted an entire chapter of our book to his life and ideas. At the same time, I greatly enjoyed reading Professor Desmet’s book, The Psychology of Totalitarianism.

I was therefore happy to see Professor Desmet’s recent post Dear Dr. Breggin – let’s talk in which he wrote the following:

In a nutshell: Dr. Breggin believes that I am blaming the innocent victims of propaganda while excusing the propagandists. And it is not the first time I do so. According to him, I did exactly the same with my mass formation theory: blaming the innocent people and excusing the criminal elite.

…We have different opinions indeed. Unlike [what] Dr. Breggin seems to believe, I don’t think that the problems of this society can be reduced to the actions of an ‘evil elite’. We are all part of the problem, also the people who fall prey to the actions of ‘the elite’. Dr. Breggin seems to interpret this as ‘victim blaming’. In my opinion, I rather make people aware of the fact that they are not powerless. We are all part of the problem and hence we can all contribute to the solution.

In my interview with Dr. Breggin a couple of years ago, he mentioned Professor Desmet’s ideas in passing. If my memory serves, Dr. Breggin remarked that constant, frightening propaganda is extremely effective at manipulating the general public. Thus, the public’s response to propaganda should not be understood as an expression of mass psychosis, but as a perfectly understandable response to being psychologically conditioned by predatory manipulators.

It seems to me that the widespread irrational behavior we observed during the pandemic was indeed largely the result of manipulation by the “Global Predators” that Dr. Breggin expertly describes in his book. However, while our dreadful elites certainly played an instrumental role in fomenting the disaster, we also witnessed a stunning lack of virtue, prudence, intellect, and courage on the part of much of the population. Many people were all too willing to go along with the tyrannical nonsense inflicted on us by our rulers. That is why my circle of friends is now considerably smaller than it was prior to 2020. Life is too short to spend with avid boneheads.

The fact that many people did not go along with the tyrannical nonsense shows that resisting the barrage of propaganda is possible. Indeed, it seems to me that learning to identify and resist propaganda is not only possible, but is the responsibility of every adult citizen who aspires to live as a free citizen in a country with limited government.

I hope Dr. Breggin will accept Professor Desmet’s invitation to have a conversation. Even if they continue to disagree about things, it would surely be a fascinating talk.

***

Her følger så Peter og Ginger Breggins svar:

Dear Dr. Desmet—We are already talking… (substack.com)

Altså ifølge parret Breggin er samtalen allerede i fuld gang.

***

I mine øjne og ører har the Breggins fat i den lange ende, men som altid: Læs og vurder selv argumentationen.

PERSPEKTIVERING

Denne artikel af SASHA LATYPOVA kan tjene til perspektivering.

Malone on VSRF May 2 (May 3rd 2 am in Europe). (substack.com)

Også jeg har mistet tilliden til Robert Malone efter hans angreb på Peter & Ginger Breggin. Hvilket ikke er det samme som, at manden ikke også har gjort og sagt noget rigtigt.

Del artiklen her: