Collins
Karsten Pultz

DEN MODIGE SOGNEPRÆST OG DEN IGNORANTE JENS ROHDE

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.   Kristendemokraternes Jens Rohde har kommenteret på sognepræst Therese Kudajewskis udtalelser om COVID-19-vaccinerne – kommentaren lyder:  Jeg skal lægge bånd på mig selv for ikke at sige noget rigtigt […]

Kory
Ekstern video

DR. PIERRE KORY I ET INTERVIEW MED SPRÆNGSTOF

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.   Dr. Pierre Kory er kendt for at advokere for ivermectin som middel mod COVID-19. Han har kæmpet en brav kamp for at se ivermectin brugt i den tidlige […]

Omicron
Karsten Pultz

OMIKRON – EN JULEGAVE

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.   Omikron er en helt ufarlig corona-variant, som medfører symptomer, der ifølge dr. John Campbell ikke adskiller sig synderligt fra en almindelig forkølelse. Studier fra bl.a. universitetet i Hongkong […]

Prayer
Karsten Pultz

ET BARN ER FØDT I BETLEHEM ….OG CORONA

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.   Al verden nu burde sig fryde, med salmer mangfoldig udbryde, men mangen har aldrig fornummen, at rosen i verden er kommen. Forhærdede tidselgemytter, så stive som torne og […]

brain
Karsten Pultz

LIDT MERE OM CORONAHJERNEN

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.   Det har taget nogen tid for mig at erkende, at fremlæggelsen af facts, statistikker og videnskabelig evidens omkring COVID-19 og vaccinerne ingen effekt har.  Politikere, sundhedsbureaukrater og et […]

Brain
Karsten Pultz

CORONA-HJERNEN

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.   Professor Mattias Desmet har givet os indblik i den psykologi, der leder til masseformation og dermed til den situation, vi har lige nu, hvor en meget stor del […]

S-AfricanCourt
Karsten Pultz

OPMUNTRENDE RETSSAGER

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.   Der er langt imellem de gode nyheder i denne tid, hvor corona-/vaccine-vanviddet synes at have det fuldstændige tag i verdens befolkninger. Fortvivl dog ej! For der er rent […]

Vaccine
Karsten Pultz

VI ER TRÅDT IND I TVANGSMEDICINERINGENS ÆRA

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.   Engang var beslutningen om et medicinsk indgreb en sag som afgjordes mellem patient og egen læge. Den tid er ovre, og vi er nu trådt ind i tvangsmedicineringens […]

RobertMaloneOnDore
Ekstern video

URENE MOTIVER I BEKÆMPELSEN AF COVID-19 – FØLG PENGENE

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.   Læger, der samvittighedsfuldt prøver at hjælpe syge mennesker, må her i corona-æraen se deres fag inficeret af politiske og økonomiske interesser. De kan ikke længere følge deres egen […]

VaxMikroskop
Ekstern video

ER VACCINERNE ET FORSØG PÅ DEPOPULATION?

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.   Tidligere vicedirektør og chefforsker hos Pfizer, dr. Michael Yeadon, har siden coronaudbruddet ytret sig stærkt kritisk overfor verdens regeringers massetiltag. Gang på gang har han pointeret, at coronatiltagene […]