LÆKKET RAPPORT: FBI BETEGNER VENSTRERADIKAL FORENING, DER OGSÅ FINDES I DANMARK, SOM TERRORISTER

Del artiklen her:

(Foto: Venstreradikale beskyder fransk politi med benzinbomber)

Antifascistisk Aktion, der også har afdelinger i Danmark, betegnes ifølge lækkede oplysninger som terrorister af amerikanske sikkerhedstjenester.

NewSpeek har i en lang række artikler dokumenteret, hvordan venstreradikale foreninger planlægger og udfører voldelige angreb på både personer og på det danske samfund som sådan. Foreningerne kalder sig selv for “militante”, hvilket i deres terminologi betyder, at de bekender sig til vold og andre anti-demokratiske midler for at opnå deres mål: Nedbrydningen af den nuværende demokratiske samfundsorden og indførelse af et kommunistisk styre.

Det er Antifascistisk Aktion, dens mange underforeninger og -bevægelser og personkredsen bag, der typisk står bag de meget voldsomme og tilsyneladende koordinerede angreb på politi og samfundsorden på bl.a. Nørrebro.

Læs også “DE VENSTRERADIKALE FORENINGERS PLANLÆGNING AF MILITANTE AKTIONER ER SKET LIGE UNDER POLITIKERENS NÆSE”

Dansk Folkeparti har tidligere overfor NewSpeek bekendtgjort, at man ønsker en juridisk undersøgelse af, hvorvidt Antifascistisk Aktion og en række af de andre voldelige grupperinger, som personkredsen bag organiserer, i virkeligheden er ulovlige. Foreninger, som virker ved vold, er nemlig ulovlige ifølge Grundlovens § 78 stk. 2:

“Foreninger, der virker eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkene, bliver at opløse ved dom.”

Faktisk kan foreninger som Antifascistisk Aktion lukkes allerede nu, indtil der er klarhed over, hvorvidt den rent faktisk bryder loven. Grundlovens § 78 stk. 3 siger nemlig:

“Ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning. Dog kan en forening foreløbig forbydes, men der skal da straks anlægges sag imod den til dens opløsning.”

Læs også: EUROPOL: HVEM ER MEST VOLDELIGE: VENSTRERADIKALE ELLER HØJRERADIKALE?

Det venstreorienterede medie POLITICO meddeler nu, at FBI og Department of Homeland Security (sammenslutningen af USAs sikkerhedstjenester) nu kategoriserer Antifascistisk Aktion som værende “terrorister”:

“Nationale sikkerhedstjenester har siden 2016 advaret myndighederne om, at Antifa (Antifascistisk Aktions kælenavn, red.) bliver stadigt mere aggressiv og farlig, dette i en sådan grad, at Department of Homeland Security formelt klassificerer deres aktiviteter som ‘indenrigs terroristisk vold’, ifølge lækkede udtalelser og dokumenter, som POLITICO er kommet i besiddelse af.”

Læs også: DF: HVIS REGERINGEN KAN FORBYDE LOYAL TO FAMILIA, KAN DEN OGSÅ FORBYDE VOLDELIGE VENSTRERADIKALE GRUPPER

Læs også: MINISTERIUM: DEN RADIKALE VENSTREFLØJ ER PARAT TIL AT DRÆBE

Del artiklen her: