’BARBARERNES NYE ORDEN’ – FORUDSAGT I 1969

tapes
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.

NewSpeek har valgt at give de såkaldte DAY TAPES et selvstændigt opslag.

Day-båndene er en række lydoptagelser indtalt af Dr. Lawrence Dunegan, der efter hukommelsen genkalder sig et foredrag af Dr. Richard Day d. 20. marts 1969 om ”Barbarernes Nye Orden”. I foredraget bliver nutidens (medicinske) tyranni og slaveri forudsagt rystende præcist.

I parentes bemærket: Er det korrekte årstal 1968? Der skrives nemlig 1968 i lydvideoteksten, mens voice over’en siger 1969! Klik på DAY TAPES, scroll ned til link 1 på YouTube og se og lyt selv.

Dr. Lawrence Dunegan hævder altså, at han deltog i et lægemøde d. 20. marts 1969, hvor Dr. Richard Day fremsatte ’off-the-record’ bemærkninger under en henvendelse i Pittsburgh Pediatric Society. Publikum var studerende og sundhedspersonale, som var bestemt til senere at indtage ledende stillinger inden for medicin og sundhedsvæsen.

Dr. Richard Day var professor i pædiatri ved Mount Sinai Medical School i New York og direktør for Planned Parenthoold Federation of America.

Båndene er kontroversielle
Båndene er kontroversielle, fordi de indeholder en række forudsigelser om fremtiden, der er gået i opfyldelse. Nogle mener, at båndene er fup, mens andre er af den opfattelse, at de er bevis på en hemmelig plan om at kontrollere verden.

Der er fire lydoptagelser, som man i skrivende stund kan få lov til gennemlytte på YouTube. Hvor længe optagelserne får lov at ligge på en techgigant-platform – nu de er blevet formidlet til en bredere offentlighed – er ikke godt at vide. Der er dog flere links til de enkelte bånd også på andre kanaler, hvad klikket på linket DAY TAPES vil vise.

De første to bånd gengiver Dr. Dunegans erindringer om foredraget. På bånd 3 bliver ex-Planned Parenthood Medical Director, Dr. Dunegan, interviewet om baggrund, uddannelse og kvalifikationer. Det interview finder sted i 1991, og lyden er meget dårlig.

Præsentation af bånd 4 lyder:

  • This is tape 4 of 4 in which Dr Lawrence Dunegan recalls a meeting with Dr Richard Day on 20th March 1968, in which Dr Day revealed the world plans of a secret group of powerful people who he referred to as the New Order of Barbarians.

The main tapes were recorded in 1988. Even since then, much of what Dr Day said was going to happen in the world has – and there is more to come.

I interviewet på bånd 4 rekapitulerer Dr. Dunegan, hvad han allerede har afsløret på de første to bånd.

***

DR DAYS FORUDSIGELSER ER (NÆSTEN) GÅET I OPFYLDELSE
I dag er jeg skeptisk over for alt, så hvordan kan det være, at Dr. Dunegan husker så mange detaljer uden noter efter 20 år? Oven i købet indimellem med direkte citater fra foredraget. Når det fx ikke står glasklart, om mødet fandt sted i 1968 eller 1969?
Er der alene tale om ’predictive programming’? Kan vi stole på Dr. Dunegan?

Omvendt kan informationerne have været så chokerende, at det måske ikke er urealistisk at forestille sig, at de har bundfældet sig for altid i modtagernes bevidsthed?

Dr. Richard Days beskrivelse af planen om at skabe en ny verdensorden er ret detaljeret. Han skitserer en systematisk tilgang til at afvikle individuelle frihedsrettigheder og etablere et totalitært regime under kontrol af nogle få udvalgte.

Day fremhæver mediernes centrale rolle i at forme offentlighedens opfattelse af verden og understreger vigtigheden af at kontrollere det finansielle system.

Det medicinske system er en anden nøglesøjle. Day forudsiger integrationen af sundhedsvæsenet med et globalt overvågningsnetværk, hvor mikroimplantater bruges til at spore individets bevægelser, helbredsstatus og tanker (sic!).

Days vision er total kontrol
Days vision om Den Nye Verdensorden er total kontrol. Borgerne er frataget deres autonomi og udsat for et ubarmhjertigt overvågningsapparat. Medierne, finans- og sundhedssystemerne vil blive våben til at manipulere og kontrollere befolkningen.

Målet helliger midlerne, som bl.a. er følgende: Kernefamiliens opløsning, skilsmisser, svækkelse af religionens / kristendommens betydning, kvinderne ud af hjemmet, så de føder færre børn, adskillelse af sex og reproduktion, rigtigt meget uforpligtende sex koblet med prævention, fri abort, befolkningskontrol, de svageste i flokken gjort afhængige af stoffer og alkohol, ’banking-operationer’ / kontanter afløst af plastikkort / identitetskort efterfølgende afløst af implantat (chip), seksualisering via påklædning (fx miniskørtet) mv.

Hele denne cocktail implementeret via propaganda, hjernevask og indoktrinering, som ikke mindst Tavistock Institute har perfektioneret.

TAVISTOCK INSTITUTE
For dem som endnu ikke måtte have stiftet bekendtskab med Daniel Estulins ”Tavistock Institute – Social Engineering the Masses”, kan jeg anbefale bogen. Heri argumenterer forfatteren for – og dokumenterer – hvordan det store, store flertal ikke har en selvstændig tanke i hovedet, men bliver programmeret til at tænke, mene og handle på en bestemt måde. Som Pavlovs hunde. Alt i mens vi lider af illusionen om fri vilje og selvstændig, kritisk tankevirksomhed.

Hvordan selv kloge mennesker (som fx Ben Shapiro) passioneret kan holde fast i et ’stand for Israel’, hvis magthavere i skrivende stund fortsætter deres folkemord, unddrager sig min rationalitet, men kan måske forklares med netop systematisk indoktrinering i holocaust-fortællingen og jødisk offerretorik?
Samt i myten om den lille, modige, moralske, exceptionelle David (Israel) mod den gigantiske barbar Goliath (de arabiske stater)? En myte, fordi Israel har hele det militær-industrielle kompleks / US/UK-deep state i ryggen.

Til yderligere perspektivering, læs også her: NEUROHACKING EXPOSED! Dr. Michael Nehls reveals how the global mind manipulation psyop works 

Kan man (jeg!) overhovedet helt undslippe hjernevasken og programmeringen? Jeg er ikke mere sikker, også selv om det lykkedes mig at gøre op med ligestillingsfeminismen som ideologi. I dag står det lysende klart, at kvinder skulle bildes ind, at husmorrollen og moderskabet er undertrykkende for kvinder, og at manden er vores fjende.

Når sandheden er den, at det forholder sig lige stik modsat.   

ToxicMasculinity

Del artiklen her: