OKKULTOKRATI

library
Del artiklen her:

Af Ib Klavsen.

“Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.”  [Joh. 8, 31-32]

Disse ord fortæller os, at sandhed og frihed er nært forbundne. Sandheden er kendskab til tanker, ord og handlinger, som er i overensstemmelse med virkeligheden og bliver kommunikeret til os i klare ord.
Hvor sandheden holdes skjult, forsvinder frihed. Hvor sandheden skjules, overføres friheden til andre – i form af magt over dem, som er berøvet sandheden.

Skoleuddannelse består primært af adfærdsprogrammering
På det helt personlige plan behøver vi at lære evnen til at forstå adfærd og situationer, så vi kan se, hvorledes vi manipuleres. Efter eget udsagn skrev Robert Greene bogen ‘The 48 Laws of Power’ i 1998, fordi han oplevede, at han fik prygl i livets store spil, præcis fordi han ikke kendte de love som styrer magt, og som kun erfarne personer over en vis alder kender til.
Fordi magt er den vigtigste måde at forstå menneskelige relationer, udgør disse love et vigtigt område af sandhed. Få forældre besidder denne viden i en form, der kan videregives til deres børn. Da skoleuddannelse primært består af statsdefineret adfærdsprogrammering, vil sandheden om magtrelationer aldrig blive en del af skolens curriculum eller blive tolereret, hvor en lærer underviser i temaet. Altså i de få tilfælde, hvor vedkommende lærer helt uventet kender til og er villig til at videregive denne viden.

Dette antager langt større og skarpere proportioner, når det kommer til sandheden om magtrelationer og manipulation, der styrer nationer samt grupper af nationer. Derfor priser verdens selvudnævnt enestående nationer demokratiet – styre af folket – men praktiserer okkultokrati, styre hvis virkelige magtkilder er skjult.
De fleste mennesker ved ikke, at de intet ved om virkeligheden, og det gælder også personer med høj uddannelse, som er genstand for fokuseret indsats for at blive holdt uvidende om de vigtigste elementer, der styrer vores virkelighed. Når man har adskillige universitetsgrader – og dermed solid viden – kan det være svært at indrømme over for sig selv og andre, at man “ved alt, men alt er desværre det eneste man ved”.

Fra Saulus til Paulus

Opdagelsen af okkultokratiet er derfor nærmest en personlig åbenbaring, der kan opleves lidt i stil med Paulus’ oplevelse på vejen til Damaskus, hvor han var på vej hen for at arrestere og dræbe de kristne, som Saulus (hans stolte navn som rabbiner, der siden blev til Paulus, ‘den lille’) med stor vished anså for skadedyr.

Jesus vipper ham af hesten, og Paulus blev forfatter til en stor del af, hvad vi kender som det Nye Testamente, og måtte hjælpe mange til at opdage og forstå den virkelighed, der havde været skjult for ham. Det endskønt han havde troet, at han vidste alt, og at det gav ham ret til af dræbe andre.
Alle personer, der opdager de magter og strukturer, der styrer vores virkelighed på mange niveauer, oplever på lignende vis, at deres viden ikke er genvej til popularitet, og at man skal genopdage alt gennem at læse og studere kilder, som for de flestes vedkommende er svære at finde.

Demokrati er en kategori på biblioteket, det er okkultokrati ikke.       

Opdagelse kan ske på mange måder
Opdagelse af, at man ikke ved, hvad man behøver at vide, kan ske på mange måder. At læse Anthony Sampsons The Seven Sisters om olieindustriens historie, som del af skrivning af en rapport på universitetet, var begyndelsen for denne skribent.

David Ray Griffins bøger om 11. september gennemgik en lang række begivenheder, hvor dødelige angreb udført af en nation eller dens venner mod egne landsmænd er blevet anvendt til retfærdiggørelse af krig – det som på engelsk kaldes “false flag” begivenheder.
Det faktum, at grupper af magthavere vil ofre egne og andre landes uvidende borgere for at kunne realisere en magtfuld gruppes intentioner samt de snestorme af løgne, dette afføder, er helt fundamental viden for at kunne forstå noget som helst. Ikke mindst når medierne drukner offentligheden i nøje konstruerede fortællinger til at skabe illusion af forklaring, men reelt at skabe frygt og forvirring.

Richard Cottrells Gladio og Daniele Gansers NATO’s Secret Armies beretter i detaljer, hvorledes NATO har kørt terroraktioner i Europa fra 1947 frem til i dag. Danmark har sit eget kapitel i Gansers bog.

Så snart false flag er blevet erkendt som en del af virkeligheden, på trods af de intense bestræbelser på at holde fænomenet hemmeligt, vil man opleve et behov for at undersøge de største sådanne begivenheder. De bliver udført for at påføre den højeste grad af traumer på især Vestens befolkninger, da disse skal yde den fornødne politiske og økonomiske støtte til realiseringen af de planer, som især terrorangreb kan retfærdiggøre.

Skabelse af frygt
Dette gør det nødvendigt at læse Michael Rupperts Crossing the Rubicon og Webster G Tarpleys 9-11 Synthetic Terror. Den store nødvendighed af mere dagligdags traumatisering og skabelse af frygt, som er det brændstof der kan omsætte uvidenhed til politisk opbakning, kan man opdage ved at læse Report from Iron Mountain.

Skriftet gennemgår de instrumenter, der muliggør politisk styre med samme tvangsmuligheder som krig, nemlig økonomisk krise, sundhedstrusler og pandemier, uddannelsesvæsnet, uddannelse generelt, miljøtrusler og lignende.

Hvis man har energi til at se nærmere på anvendelsen af miljøproblemet, vil man kunne se, at vi alle anses på denne vis: “The real enemy, then, is humanity itself” (s. 115). Sandheden bliver skjult derved, at få eller ingen gider læse de tunge og væsentlige dokumenter, men er glade for at nøjes med opmuntrende ord fra en begejstret Svend Auken om, at vi alle nu skal forenes i den fælles kamp mod huller i ozonlaget. Idealistiske tiendeklasser pisket frem af Gretha Thunberg-kloner fører altid an i kulturrevolutionen.

Carroll Quigleys monumentale værk
Efter selv kort tids læsning bliver det umuligt at undgå Professor Carroll Quigley og hans monumentale værk Tragedy and Hope, der med en stjerneprofessors indsigt analyserer og præsenterer det britiske politiske system. Et system, der trods retorisk fejring ikke har en bindende forfatning, og som er baseret på systematisk hemmeligholdelse af de væsentligste magtelementer.

Quigley præsenterer også den magt, der udøves gennem hemmelige cirkler først dannet af Cecil Rhodes og Alfred Milner. Magtfulde organisationer, der virker den dag i dag, samt bank og finansvæsnets magt over disse.

Dette leder til Quigleys The Anglo-American Establishment, som etablerer metoden at følge navnet og følge pengene. Det er ganske interessant at archive.org kategoriserer disse bøger under “fringe”, på trods af at han var Bill Clintons professor på Georgetown University i Washington og højt respekteret akademiker i sin samtid.

Det er velkendt, at USA’s Council on Foreign Relations, oprettet i 1921 som parallel-organisation til The Royal Institute of International Affairs (1920), kontrollerer amerikansk, og dermed Vestens, udenrigspolitik.

Tavistock Institute
Når man er kommet dertil, bliver man nødt til at kende de organisationer og fora, der udpeger, hvem der kan blive valgt til at styre de enkelte nationer af stemmekvæg og skatteydere.

Her er Daniel Estulins The True Story of the Bilderberg Group en glimrende introduktion. Når man ganske berettiget undrer sig over, hvordan det kan være, at så få opdager den virkelige virkelighed, findes svaret gennem Daniel Estulins Tavistock Institute: Social Engineering the Masses.

Denne bog skildrer i detaljer, hvilken indsats der investeres i massiv manipulation af alle mennesker gennem medier og samfundsudvikling, og den avancerede psykologiske forskning, der har været udført siden det britiske propaganda-agentur Wellington House blev omdannet til The Tavistock Clinic i 1920, og i 1946 til The Tavistock Institute of Human Relations under the University of Sussex.

The Fabian Society
En nært relateret magtfaktor er The Fabian Society, grundlagt i London i januar 1884, som har formet statsstyret socialisme. Det være sig bolsjevik-kommunisme eller socialdemokrati i 140 år, ikke mindst gennem dens London School of Economics.

Selv om the Fabian Society er offentligt, er dets symbol en ulv i fåreklæder – et diskret udtryk for hvordan foreningen opfatter sig selv – og den er en del af en magtfuld politisk styring, for eksempel gennem sin kendte discipel Tony Blair.

Aldrig revolution i Danmark
Det siges ind imellem, at der aldrig vil blive revolution i Danmark, fordi der ikke er tid nok mellem måltiderne. Den foretrukne måde at skjule sandheden er at gemme den bag adspredelse og bekvemmelighed.
Så længe Danmark har en folkeskole til at skjule og beskytte den ene procent, der kontrollerer virkeligheden, vil sandhed og virkelighed på dejligt enkel vis være i sikkert skjul bag dansekonkurrence eller karaoke på TV.

Del artiklen her: