VOLDTÆGTER STEGET MED 124 PROCENT SIDEN LARS LØKKE RASMUSSEN BLEV STATSMINISTER

(Arkivfoto)
Del artiklen her:

Vold og især voldtægter er eksploderet siden Lars Løkke Rasmussen’s Venstre-regering tiltrådte i juni 2015. Tusinder af kvinder og deres pårørende lever i dag med livslange traumer som følge af den liberale udlændingepolitik.

De psykologiske omkostninger ved vold og voldtægter er omfattende. Ikke kun for ofret, men også for de pårørende, som er tyngede af det som deres barn, partner eller forælder er blevet udsat for og nu skal leve med resten af livet.

Da Lars Løkke Rasmussen førte valgkamp i foråret 2015 var det med et løfte om at “straksbremse” migrationen til Danmark. Straks efter at han fik nøglerne til statsministeriet blev sluserne åbnet. “Merkel og jeg ser ens på flygtningespørgsmålet”, sagde Løkke i august samme år.

(Arkivfoto)

Danske motorveje blev lukket, mens migranterne strømmede op under Søren Pind (V) som justitsminister. Noget, Lars Løkke Rasmussen i en forfængelig tro på, at folk stadig stoler på ham, efterfølgende har lovet ikke vil gentage sig.

Læs også: HER BEGÅS 92 PROCENT AF ALLE GROVE VOLDTÆGTER AF IKKE-EUROPÆERE

Den voldsomme muslimske migration og de stadig flere titusinder af flygtninge og familiesammenføringer under Løkke kan læses i statistikkerne: Vold og især voldtægter er eksploderet.

I tredje kvartal 2015 var der ifølge Danmarks Statistik 103 anmeldte voldtægter. To år senere, 2. kvartal 2017, var tallet 231. En stigning på uhyggelige 124 procent.

(Artiklen fortsættes under grafikken)

Voldsforbrydelser er steget med 60 procent til nu 6638 anmeldelser i kvartalet. Det er 73 anmeldte voldelige forbrydelser dagligt. Som man kan se på grafen er antallet af vold i kraftig stigning den senere tid:

(Artiklen fortsættes under grafikken)

Rigsstatistiker Jan Plovsing har tidligere påpeget sammenhængen imellem muslimsk indvandring og kriminalitet. I den nedenstående oversigt er der taget højde for socioøkonomiske faktorer, herunder uddannelse og indkomst. Det er altså tydeligt, at der er noget ved den muslimske kultur, som er relateret til kriminalitet.

Muligvis skyldes det religionen. En stor tysk undersøgelse bygget på dybdegående interviews af hele 45.000 personer viser, at islam er den eneste tro, hvor folk bliver mere voldelige, jo mere religiøse de er.

En stor tværeuropæisk undersøgelse udført af tænketanken Chatham House viser, at 55 procent af europæerne ønsker et “fuldt stop” for indvandring fra muslimske lande. Kun 20 procent ønsker stadig, at deres lande fortsat skal være åbne for muslimer. 25 procent var hverken enige eller uenige.

Læs også: “ALLAHU AKBAR!” FØLGER PÆDOFILE MUSLIMSKE VOLDTÆGTSBANDER BLOT KORANEN?

Del artiklen her: