HER BEGÅS 92 PROCENT AF ALLE GROVE VOLDTÆGTER AF IKKE-EUROPÆERE

(Foto: Migranter lukket ind af Løkke-regeringen fik lov at blokere danske veje på deres vej til Sverige)
Del artiklen her:

Voldtægtsepidemien i Sverige skyldes langt overvejende ikke-vestlig indvandring og flygtninge.

Det er 12 år siden, svenske politikere sidst har tilladt statens statistiske bureau, BRÅ, at undersøge sammenhængen imellem kriminalitet og indvandring. Hemmeligholdelse og fortielse er en af de mange slags fake news, som praktiseres af politikere og medier, også i Danmark.

Det har den svenske statistiker Joakim Jonasson valgt at råde bod på. Ved at gennemgå hundredvis af retssager er det lykkedes Johannson at dokumentere sammenhængen mellem indvandring og seksualforbrydelser.

Læs også: “ALLAHU AKBAR!” FØLGER PÆDOFILE MUSLIMSKE VOLDTÆGTSBANDER BLOT KORANEN?

92 procent af alle grove voldtægter og samtlige overfaldsvoldtægter (hvor offer og gerningsmand ikke har mødt hinanden på forhånd) begås således af personer med ikke-europæisk baggrund.

Gennemgangen af retssager viser også, at afghanere er hele 79 gange mere tilbøjelige til at begå voldtægt end personer, der er født i Sverige af svenske forældre.

Top-10 listen over voldtægtsmænds baggrund ser således ud: Irak, Afghanistan, Somalia, Eritrea, Syrien, Gambia, Iran, Palæstina, Chile, Kosovo. Denne liste tager ikke højde for, at der bor langt flere svenske statsborgere i Sverige end f.eks. syrere.

Læs også: UNDER 1 PROCENT AF ANMELDTE VOLDTÆGTER FØRTE TIL DOMSFÆLDELSE

Del artiklen her: