VACCINER – DER ER STORE PROBLEMER MED BIVIRKININGER

Vacciner
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard. 

NewSpeek fortsætter med at formidle informationer, der sætter spørgsmålstegn ved den officielle fremstilling af Covid-19 – og vacciner som en mirakelkur. Det stik (sic!) modsatte er tilfældet. 

Lægefaglige betænkeligheder 

Først ang. Pfizer-vaccinen, hvor vi fra diverse læger – og nej, de kan ikke træde frem med navn, så vidt er det kommet – har kunnet sammenstykke det følgende. 

Oversigten fra Dansk Selskab for Almen Medicin får følgende kommentarer med på vejen: 

Ang. vaccinen er der følgende lægefaglige betænkeligheder:

Vaccinegodkendelsen bygger på en undersøgelse med 44.000 deltagere.

Undersøgelsen er ikke valid som grundlag for massevaccinationer, idet resultaterne udelukkende bygger på deltagernes selv-rapporterede virkninger – ikke på objektive undersøgelser af deltagerne. 

Deltagerne er ikke blevet undersøgt, der er ikke udført parakliniske undersøgelser som urinprøver, blodprøver, blodtryksmålinger eller lign., og deltagerne har ikke set en læge eller anden sundhedsfaglig person, men har blot udfyldt et spørgeskema derhjemme.

Det fremgår desuden, at man i denne undersøgelse kun har spurgt om de samme bivirkninger, som kendes fra de gamle velkendte vacciner, såsom ømhed ved indstikssted, hovedpine, allergiske reaktioner, anafylaktisk chok etc.

Her finder man en beskedent forøget hyppighed af anafylaktisk shock, lammelser og andre reaktioner.

Det mest betænkelige er alt det, man ikke har undersøgt
Det mest betænkelige er alt det, man ikke har undersøgt. Man har faktisk valgt helt at undlade at undersøge de teoretisk set mest sandsynlige bivirkninger af denne nye type RNA-vaccine.

Der er to betænkelige risikofaktorer ved Pfizer-vaccinen:

1. Den er RNA
2. Den er gensplejset

Disse to faktorer gør, at de mest sandsynlige bivirkninger ved RNA-vaccinen er følgende:

  1. Udvikling af auto-immune sygdomme (rheumatoid arthrit, sklerose, diabetes, myastenia gravis, cøliaki (gluten-allergi), lupus, inflammatoriske tarmsygdomme (herunder irritabel tyktarm), forskellige typer af anæmi, Hashimotos stofskiftesygdom etc.)
  2. Øget antal mutationer i værtens eget DNA (som kan føre til mange typer af kræft, malformationer, vanskabninger, deformiteter)
  3. Aktivering af inaktivt DNA (junkDNA) hos værten (som kan føre til mange typer af kræft, malformationer, vanskabninger, deformiteter, dysfunktion, invaliditet, personlighedsændringer)
  4. Øget tendens hos virus til at mutere i befolkningen og danne nye virusvarianter

Man bør derfor undersøge nøje for disse fire bivirkninger, bl.a. ved: 

a.  Kliniske undersøgelser for autoimmune sygdomme
b. At tage DNA tests af vaccinemodtageren før og efter vaccination
c. Antal mutationer hos virus i områder, hvor vaccinen gives

Begge dele naturligvis med en opfølgning over 20-30 år.

*** 

Dolores Cahill bakker ovenstående op. Hun er for alvor kommet i rampelyset, som en af de medicinere, der fra begyndelsen har råbt vagt i gevær. Her kommer en samtale med den sigende præsentation: 

“Professor Dolores Cahill: “Why People Will Start DYING A Few Months After The First mRNA Vaccination”. 

Med vores sædvanlige afsluttende mantra: Læs, lyt og DØM SELV! 

Del artiklen her: