USA VIL ETABLERE EN NATO-STRUKTUR I JAPAN

Stoltenberg
Del artiklen her:

Af Geopolintel – oversat af Bitten-Kirsti Nielsen.

GEOPOLITIK

Episoden med [krigen med] Rusland vil snart slutte for at blive erstattet af en krigscyklus mod Kina. Nato regner derfor med at kunne åbne et alliancekontor i Asien eller mere præcist i Tokyo.

Den 31. januar 2023 drøftede Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, og den japanske premierminister, Fumio Kishida, den fælles udfordring mht. sikkerhed og et dybere funderet partnerskab mellem Nato og Japan. “Japan er den nærmeste allierede til Nato og den bedst kvalificerede partner”, mente de.

I erkendelse af, at den transatlantiske sikkerhed og sikkerheden i Indo-Stillehavsområdet* er tæt forbundet, har de to ledere vedtaget en fælles erklæring som bevis på deres fælles ambitioner om en yderligere styrkelse af samarbejdet mellem Nato og Japan.

Generalsekretæren og premierministeren talte om diverse mere eller mindre aktuelle problemstillinger, såsom Kinas dominerende holdning og Nordkoreas militære provokationer. De var enige om, at Ruslands brutale angrebskrig mod Ukraine ikke kun var en europæisk krise, men et spørgsmål om den internationale orden. Stoltenberg gjorde opmærksom på, at ”Beijing følger situationen nøje og drager nogle erfaringer, som kan bruges ifm. fremtidige beslutninger”. Han gav udtryk for, hvor nødvendigt det var at vise enighed og beslutsomhed for at beskytte friheden og demokratiet mod de autoritære regimers offensiv og mod den regelbaserede internationale orden.

Han henviste til betydningen af Japans støtte til Ukraine og roste Japan for dets strenge anvendelse af sanktionerne mod Rusland og for dets humanitære støtte til fordel for den ukrainske befolkning. Han roste også Japan for landets nye nationale sikkerhedsstrategi og nationale forsvar, som viser et højere ambitionsniveau, der især kan konstateres ved nye kompetencer og øgede forsvarsudgifter.

Tidligere om tirsdagen havde generalsekretæren aflagt besøg på luftbasen Iruma, hvor han var mødtes med staben af Japans forsvarsstyrker. Han udtalte følgende: “Jeg er meget imponeret over de forskellige kapaciteter, jeg er blevet præsenteret for”. Og han tilføjede: “Jeg takker Dem især for Deres bidrag til støtte for Ukraine”, og han understregede, at fragtflyene på Iruma-basen udfører aktiviteter, som er af vital betydning for det ukrainske folk.

Onsdag skal generalsekretæren mødes med andre højtstående embedsmænd, herunder udenrigsminister Yoshimasa Hayashi. I øvrigt agter han at holde en tale for de studerende ved universitetet i Keio.

Kina er bekymret over Natos ekspansion i Asien

Beijing er bekymret over “Natos ekspansion mod Øst”. Det er i alt fald sådan, de kommunistiske myndigheder opfatter planerne om etableringen af et alliancekontor i Asien ifølge en pressemeddelelse. Det kinesiske diplomati har den 4. maj opfordret til “den største årvågenhed”.

Filippinerne, Japan, Sydkorea og Beijing føler, at den amerikanske løkke strammes om Asien. Og når avisen Nikkei, som bragte nyheden om Natos planer om at åbne et kontor i Tokyo, spurgte en af talsmændene fra det kinesiske diplomati om dette emne, svarede denne således: “Natos fortsatte ekspansion mod Øst i Asien-Stillehavsområdet, indblandingen i de regionale anliggender, forsøg på at ødelægge freden og den regionale stabilitet og presse på for en konfrontation mellem blokkene kalder på en stor opmærksomhed hos landene i regionen”. Allerede sidste februar opfordrede Mao Ning Nato til at “standse med at destabilisere Asien-Stillehavsområdet og verden”. Beijing er på vagt over for den atlantiske alliance, hvilket ikke er noget nyt.

Sydkorea har sjældent den ære at blive karikeret af China Daily’s humorside, og Australien bliver ikke omtalt, men missilforskerne laves der grin med.

Alliancer og mod-alliancer

Ved talrige gentagelser har de kinesiske myndigheder udvekslet Moskvas analyser, hvor den formodede udvidelse af Nato med Østeuropa var en vigtig faktor ved begyndelsen af krigen med Rusland. På samme måde i dag med tilnærmelsen mellem Seoul og Tokyo under USA’s paraply, som karikaturtegneren i China Daily bragte i form af en amerikanske ørn, som bærer en ring i Japans farver og en anden med Sydkoreas flag på hvert ben.

Alliancer og kontra-alliancer – så var den kinesiske udenrigsminister i Birmanie tirsdag den 2. maj. I dag onsdag er han i Pakistan især for at tale om Afghanistan. Og vi erfarer her til morgen i Global Times, at Folkets befrielseshær vil sende tropper til Laos i maj for at deltage i fælles militærøvelser kaldet “venskabsskjold”.

Source: Geopolintel

*Det Indo-vestlige Stillehav omfatter de tropiske farvande i Det Indiske Ocean, det vestlige og centrale Stillehav og havene, der forbinder de to.

———

Kilde: https://reseauinternational.net/les-etats-unis-vont-implanter-une-structure-otan-au-japon/

Del artiklen her: