TVANGSBEFØJELSER – KAN DET VÆRE LOVLIGT?

Retsinformation
Del artiklen her:

Af Peter Jørgensen.

Dette er vanvittig læsning. Det er hastebehandlet ifht Epidemiloven, og det giver dem de forfærdeligste tvangsbeføjelser. Og bekendtgørelsen trådte i kraft i går. Mon det overhovedet er lovligt?

Det går jo ikke bare ud over dem, der er syge, det er for alle, der er formodet syge … og styrelsen for patientsikkerhed består ikke af læger, man af lægfolk.

Her kommer et uddrag:

Undersøgelse

§ 2. Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig undersøge af en sundhedsperson, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Styrelsen for Patientsikkerhed kan på tilsvarende vis påbyde enhver, der lider af Coronavirussygdom 2019 (covid-19), eller som formodes at kunne være smittet med Coronavirussygdom 2019 (covid-19), at lade sig undersøge.

Stk. 2. Efterkommes påbuddet ikke, kan den pågældende om nødvendigt ved politiets hjælp og under anvendelse af den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed fremstilles for en sundhedsperson til undersøgelse.

Indlæggelse

§ 3. Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Stk. 2. Efterkommes påbuddet ikke, kan den pågældende om nødvendigt ved politiets hjælp og under anvendelse af den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed tvangsindlægges på et sygehus eller i anden egnet facilitet.

Tvangsmæssig behandling

§ 5. Styrelsen for Patientsikkerhed kan iværksætte tvangsmæssig behandling af en person, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, jf. § 5, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Styrelsen for Patientsikkerhed kan på tilsvarende vis påbyde enhver, der lider af Coronavirussygdom 2019 (covid-19), eller som formodes at kunne være smittet med Coronavirussygdom 2019 (covid-19), at lade sig tvangsmæssigt behandle.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2021.

Læs hele bekendtgørelsen her.

Del artiklen her: