LÆGE KURT LINDEKILDE: ”VI RISIKERER AT INDFØRE EN MEDICINSK DIKTATURSTAT”

Kurt Lindekilde
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard & Peter Jørgensen. 

Stadig flere læger træder frem og kritiserer de statslige myndigheders håndtering af Covid-19. Tyske læger, amerikanske læger, danske læger.  Der risikerer deres karrierer. Der risikerer ikke at få del i forskningsmidler. Der risikerer fyringer.  Medmindre de er gået på pension, for det er ikke mindst fra ’de pensionerede generaler’, at sandhederne kommer for en dag. 

En af de læger, som har taget bladet fra munden, er Kurt Lindekilde ifm. den nye epidemilov.  Den lov, der søges listet igennem uden en ordentligt, gennemgribende offentlig debat – med lange frister for høringssvar. 

Lyt til Kurt Lindekilde her  – og som vi plejer at skrive: Døm selv! Fx om NewSpeek har fat i en forkert ende, når vi i dag stiller os stærkt kritiske over for de politiske indgreb, der skridt for skridt siden marts 2020 har sat Grundlovens frihedsrettigheder ud af kraft. En kritik, der tager afsæt i, at regeringen og de sundhedsfaglige institutioner i uskøn alliance med WHO, FN og EU er i fuld gang med at afskaffe vores demokrati – med Covid som spydspids i The Great Reset. 

***

Her følger linket til ’Bekendtgørelse om smitteopsporing, undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)’: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/36?fbclid=IwAR11PeOfDyybhBdRYguTNv1bJ-jjI17G1JSI3eqocnXeMFWGl2oS2Qybdnc 

Del artiklen her: