TJEKKIET HIVER EU I RETTEN: FOLK SKAL HAVE LOV AT KUNNE FORSVARE SIG SELV

Del artiklen her:

Tjekkiets nye grundlovsændring, der giver borgerne ret til at bære skydevåben til selvforsvar, trues af EU. Tjekkerne svarer igen med sagsanlæg.

NewSpeek bragte for nyligt et interview med en tjekkisk våbenekspert angående den nye våbenlov. Loven giver lovlydige statsborgere, der har bestået en svær skriftlig test og to praktiske test, ret til at købe, eje og bære skydevåben og ammunition til selvforsvar.

”Formålet med den nye våbenlov er ikke kun, at borgerne kan beskytte sig selv. Den giver dem også mulighed for at beskytte andre, som er i fare,” fortalte Karel Nowak til NewSpeek.

Læs også: LARS HEDEGAARD: SKAL VI HAVE BØLLEKORPS, NÅR STATEN IKKE KAN FORSVARE OS?

”I sidste ende betyder afvæbning af befolkningen, at de står uden muligheder for at yde modstand, såfremt et styre bliver totalitært. En del af formålet med vores nye lov er også at beskytte os imod den slags udvikling. Hvem kan have noget imod, at folket kan forsvare sig imod den slags? Kriminelle vil altid kunne finde våben, sådan har det jo været til alle tider og steder. Spørgsmålet er, om myndighederne vil erkende, at de ikke kan beskytte os tilstrækkeligt. Krig og terror foregår i dag asymmetrisk. Den nuværende lovgivning omkring borgernes sikkerhed er ude af trit med den fare, vi står overfor. Det er ikke to klare fronter, som møder hinanden. Som de seneste års terrorangreb har vist os, kan fjenden være nærmest hvem som helst, og han kan angribe hvor som helst, også i folks eget hjem. Staten kan ikke længere garantere borgernes sikkerhed, de kan ikke sætte en politimand på hvert et gadehjørne og hver en trappeopgang. Den logiske følge er selvfølgelig, at borgerne selv igen får mulighed for at sikre sig selv og deres familie. Afvæbning er ikke vejen til sikkerhed, tværtimod.”

EU forsøger nu at bremse retten til bevæbnet selvforsvar ved at kræve, at Tjekkiet tilpasser sig unionens nylige stramninger på våbenområdet. Ifølge Karel Nowak mistænker mange tjekker EU for at ville afvæbne befolkningen for at sikre, at den ikke kan gøre fysisk modstand overfor EU’s totalitære magtovertagelse af medlemslandenes demokrati.

Tjekkiet svarer nu EU igen ved at lægge sag an mod styret i Bruxelles. Tjekkiet’s indenrigsminister Milan Chovanec mener, at EU’s våbenlov rammer de forkerte:

“EU’s direktiv er uacceptabelt, fordi det rammer våbenejere, der intet har at gøre med terrorisme,” mener Milan Chovanec.

“Vi går til EU-domstolen for at anmode om, at dette direktiv fjernes. Alternativt vil vi kræve, at visse medlemsstater kan blive undtaget fra direktivet,” siger Milan Chovanec.

Læs også: STRAM VÅBENLOV: UBEVÆBNEDE TYSKERE MÅ FORSVARE SIG MED CAFÉSTOLE MOD KNIV-TERRORIST

Del artiklen her: